ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . συνέχεια τα ιστορία  . ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ. Με τον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ ….

– Να έντεοι πφι να μου είνει κουμαντάρουντε έδαρη τσε πιο μπρί .- Καλά πφού να μου σκαβούκαει ;         – Με έντανη  τα φορολογία πφι είνει βάντε : του Τσέλε , του χούρε , του δαμακούλε , το μαντρί  ,          Τα στρούγκα , το σαραγούλι , το κοτθοτσέλι , το τσήπο , τα καρβουνοθήκα , ο στρουγκολίθι  , τα πορόκλια , ταν αλιοχρά πφι έσει κρεμένου  το γα , τα κχιάνα , το λουπάϊ , το τέγανε , το χερόϊμανε , τα τσατζία  , το παστσήρι  , το λεβέτα , σε όα κουμπάρε σε όα .. Τσι έσει  στέκου έτρου  ανίλητε κουμπάρε , άλε κάτσι , άλε κάτσι θα μη κχράτσερε……    – Όνει πλερούκχου……                                                 Άλλιου τσε έγκεινη πάλι , έσει με τα κάντη ;;;;;

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΚΑΛΕ ΠΑΡΑΣΤΣΙ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *