ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ με τον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ .

-Να μη ξεχένουμε το αντάρτσιχο κουμπάρε μη ; Το ιίδε έκει γινούμενε τσε τότθε ως πφι εσούκαμε να σκτωτουκχούμαει αναμεταξύ νάμου , αϊθή τον αϊθη , τσάδεφο το τσάδεφο ,γείτονα το γείτονα , πατριώτα το πατριώτα .
-Έτεοι οι χρόνου να μη ξαναμόλοει ποτέ μα ποτέ κουμπάρε μη .
-Το ντρόκιασμα , α μουτζούρα τθαν ιστορία νάμου έκει ,ένει τσε θα ένει ο εμφύλιε κουμπάρε …..
-Μονάχα ΑΓΑΠΗΤΟΙ τσε ΜΟΝΟΙΑΣΤΟΙ θα μπορέμε να οράμε το φώς , να οράμε τον ήλιε να οράμε λεκά αμέρα . Άμα ενεί ΕΜΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ , γκανένα ο’νει πορού να να μου ποί κακό γκανένα ο’νει πορού να βάλει διχόνοια τσε γκρίνια .
-Έντεοι οι Τσεροί κουμπάρε είνει πρεσιού επικίνδυνοι , τσε α διχόνοια ένει τσινούα απο του πολικιτσοί . Έντεοι νη είνει σhαςhκαλίτουντε κάθε μέρα τα γκρίνια , τα τηλεόραση .
-Κρίμα ,κρίμα , κρίμα ….

ΚΑ ΝΙΟΥΜΟΥ ΑΜΕΡΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΤΟΥΡ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ ..

                            ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *