ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

..ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Τσε α Γρία α κατσhοδοντού πφι έκει θέα να παντρευτεί το γέρου
( όπφουρ ένει αούντα τσε το τραγούιδι ) τζε ου ‘γκιαει αφήντα νη τα καμπτζία ση ,έκει φοβερίζα ότσι
Η το γέρου θα αγκαλιάσου ή´ το φούρνε θα ρημάξου … Έγκεινη ένει δενάχουντα πόσιου χρήσιμο έκει ο φούρνε …
Α κάθε τζέα έκει έχα το δικό ση  φούρνε .
Όλε ο αγώνα , α παίιδα  τσε α σκληρά δουλεία έκει γινουμένα για να εξοικονομηθεί ο άντε τσε το αούλι ..Τα πρώτε θέση νιε έκει έχου ο άντε τσε το Άι τάνου το Τσακώνικο τραπέζι ή´ σοφρά …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΥΓΕΙΑ .

Μέ μπαλήτσε α πορεία , τασ’ τον όμορφο Αγιαντρία.

…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *