ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 1 του Σοτθέμπρη 2017 .Τσακωνοπαρέα μη
……Καλε Παράστσι τσε καλέ μήνα …

Ο παππού ο Χαρή εφύτζε φουρτσιστέ . Ενει δενάχουντα ότσι σε εχάκαει τα παζάρια . Λίγα έκει δίου ο ένα , πρεσσά έκει κχαράχου ο άλλε . Μπάτσε ο παππού ο Χαρή έκει θέου μερκικό απο το τομάρι ;
( το χρυσοτςhίχινε τομάρι ; ) .
Άγκα νία Βαθεία ανάσα . Εφύτζε ένα βάρη απο ταν καρδία μη .
Εχαρήκα πφι α Κοτσίνα άκει θα ζεί. Εκει θα νη χαιρηκχούμα , να νη έγκου αγροϊστέ τα βρύση για υίο τσε για πόκισμα του Γιωργουλή .
Όρπα έκει έγκου ταχκικά ο παππού μη να κόψει σhάμντε για κοϊθίνια .
Έμα ογαριάζου λάθος όμως . Ο παππού ταν άβα μέρα άτζε τα Κοτσίνα ξεσαμάρουτε τσε τ’ αργά εγύρτσε τα τσέα με το τομάρι τον ώμο , σάματσι έκει ο Ηρακλή με τα Λεοντή…..
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

Α ΓΙΟΡΤΑ ΝΑΜΟΥ ΕΠΕΡΆΤΣΕ
ΤΣΕ Ο ΣΟΤΘΕΜΠΡΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΕΙ ΕΜΠΑΤΣΕ .

…. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *