ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .  

…..ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο …..

….. και δέσε το κεφάλι σου με δυό με τριά μαντήλια 

Κι αβγάτησε μου την ταγή τριάντα – σαράντα χούφτες , 

Αβγάτησε μου το κρασί με δεκαπέντε τάσια 

Κι ακόνα το σπαθάκι σου μ’ ένα αργυρό κονάκι .

Κώστας σελώνει τ’ άλογο πηδά καβαλικεύει 

Και στην φωτιά ερίχτηκε και πέφτει σα λιοντάρι . 

Δεξιά του κόβει δώδεκα , ζερβά του δεκαπέντε   

Σε ένα γύρο και σε δυό βουτιέται μες’ το αίμα . 

Επόνεσε το χέρι του , στόμωσε το σπαθί του , 

Πίσω γυρνά στο Σέλιθο , πάει για να τ’ αλλάξει . 

Φύλακες εις την στράτα του τα γκαρδιακά του αδέλφια . 

— Μ’ αν είστε αδέρφια γκαρδιακά , μεργιάστε από την στράτα 

γιατι είναι ο μαύρος θυμωτός απ’ τα πολλά κουφάρια . 

Μα κείνα δεν ε γνώρισαν τον Κώστα από το αίμα 

Και ρίξαν και τον σκότωσαν αυτόν και τ’ άλογο του. 

Πιάνουν ξεστρώνουν τ’ άλογο την αρματωσιά να πάρουν , 

Άσπρο σαν είδαν το κορμί , τον αδελφό γνωρίζουν . 

<Τον Κωσταντη σκοτώσαμε > ο ένας τον άλλο λέει  . 

Λίγο κοιτάζονται κι οι δυό και στα μουγκά μιλάνε . 

< Τον Κωσταντη σκοτώσαμε κι εμεις ας σκοτωθούμε .. 

Καλε ξημέρουμα σε  όλε ο κόσμο …. 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..

—————————————————————— 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Παράστσι 23 του Νοέμπρη 2018 .Τσακωνοπαρέα μοι 

………. ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο ……….. 

Τσαί δέει τα τσιουφά ντοι με  με δύου τςhεία μαγκήλια

Τσαι αβγάκισε μοι το καρπό , τριάντα σαράντα χούφτε 

Τρούχισε  τσαι το σπαϊθί , με αργυρέ κονάτσι .

Κώστα σεούκχου τ’ άγο σοι , ασπηδού τσαι έν’ αγροήχου 

Τσαι ταν ικχάρα εξερίστε τσιτέντου σαν λιοντάρι 

Τα ίσια σοι εν’ κόφου δώδεκα σhοβά σοι δεκαπέντε .

Σε ένα γιούρε τσαι σε δύου το αίμα εβουκχιάστε.

Εμοζάτσε τσαι α χέρα σοι στομούτσε το σπαϊθί σοι 

Κισογιουρήε το Σέλιθε , να ζάει  να νι άτσει 

Φυάτθουντε τα πορία σοι οι γκαρδατσοί αϊθήνε σοι 

—Αν έτθε αϊθήνε γκαρδιατσοί τονιαάστε από τα πορεία 

γιατσί ένει ο μαύρε θυμουτέ από τα πρεσά κουφάρια . 

Μα ετήνοι ο νιε νιουρήαει το Κώστα από το αίμα 

Ξερήαει τσαι σκωτούτθαει  ετήνοι τσαι το άγο .

Το απόγευμα εξεστρούκαει τ’ άρματα για να άρωει 

Λεκό οράκαει το κορμό , νιουρήαει τον αϊθήσου 

Το Κωσταγκή σκωτούκαμε πέτσε ο ένα τον άλλε . 

Ξοικάσταει οι δύου σου τσαι τα μουγκά είν’ αούντε . 

Το Κωσταγκή  σκωτούκαμε τσαι ‘νει να σκωτουθούμε …….

Καλε ξήμέρουμα σε όλε το κόσμο .. 

………… ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *