ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Θωμαή σιάτη μι να έσι πάντα κα τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Θώμη . 

Παρασκευή και Σάββατο 24–25 του Φλεβάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ #144 : από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Τσι ένι στέκα; Να ξοικάζου τα ζωντανά πφι είνι τςhούντα το φαέ ;

Ο ‘νι έγκα να οράου  τσι απονάτθαει οι ατςhοίποι; 

Γιουρία κίσου . Ερέκα τα Στέφενα του Ντούβη, ούγειε έκι ροβολήχα τθο κατάβα . Οπά ανταμούκα το Λάμπη τον Ασημούλια πφι έκι παρίου λαβουτέ . Α σhούκχα σι έκι φυτθά. Νιε ρωτήκα ταρατθά όπφουρ έμα..

—Κια είνι οι άλλοι Λάμπη; Με πέτσε με  χειρονομίε. 

—Σε σκωτούκαει όλοι … — Όλοι; Νιε ρωτήκα κίσου. 

—Να μ’απογήτθε .  —Κιά; Νιε ματαρωτήκα. 

Με δενάε του Καππή .  Ο Λάμπη  πενάτσε ύστερα από λίγο . 

Ετθάκα με τα Στέφενα τσαι εζάκα τθο φούρνε . Έκι έχα α Μάτη σι άντε τσαι άγκα έμισε γριτσέα .φύγκα τσαι Ζάκα του Καππή . Ερέκα τα μάτη μι πφι έκι αούα. «Έατθε βρε Κουρούνε να οράτε τσ’επαθήκαμε σάμερε…». Έκι α πρώτε γουναίκα πφι εσούτσε οπά…..  

……..Α ούρα α κα θιλενάδε τσαι θίλοι με υγεία ……

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Τι κάθομαι να κοιτάζω; τα ζωντανά που τρώνε το στάρι; Δεν πάω να δω την απόγιναν οι άντρες. Γύρισα πίσω. ΕΒρήκα την Στέφενα του Ντούβη η οποία ροβόλαγε στον κατήφορο.  Εκεί αντάμωσα τον Λάμπη τον Ασημούλια που ερχόταν λαβωμένος. Το πρόσωπο του είχε φύγει. Τον ρώτησα, ταραγμένη όπως ήμουνα… 

—Πού είναι οι άλλοι Λάμπη; Μου είπε με χειρονομίες.—Τους σκότωσαν όλους. —Όλους; τον ρώτησα  ξανά.—Ναι μου αποκρίθηκε. —Που; τον ξαναρώτησα. Μου έδειξε του Καππή. Ο Λάμπης πέθανε μετά από λίγο.  

Ύστερα με την Στέφενα πήγαμε στο  φούρνο. Εκεί είχε η μάνα της ψωμί και πήρα μισή κουλούρα. Έφυγα και πήγα στο Καππή. Βρήκα την μάνα μου που έλεγε: —ΕλάτεΒρε Κουρούνες να δείτε τι πάθαμε σήμερα!!! Ήταν η πρώτη γυναίκα που έφτασε εκεί.

…….Η ώρα η καλή φιλενάδες και φίλοι με υγεία ………

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *