ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Παράστσι 6 του Αγούστου 2021: Α Τσακωνοπαρέα 

Τθα μνήμη σε όσοι χάτθαει του τελευταίοι ναμέρε .. 

Κώστα . Παλιέ μι συμμαθητή. Αντρία θίλε μι . 

 Τσαι σε όλοι του διτσοί απο του σκωρετοί  του τελευταίοι ναμέρε 

Πρεσσά τσαι Θερμά συλληπηκήρια 

Ακόνη πιο φτωχά α Τσακωνιά τσαι α Γρούσσα νάμου . 

Σκωρέτθε  τσαι άβα Τσακώνισσα από του Σαπουνάτσι 

Εζάτσε ταξίδι αγιούριστε σ’αλαργηνέ κονάτσι. 

 

Σκωρέτθε τσ’α Βγενού α Μάνου, οπά τα χώρα του Μεάνου 

Άβα νία Τσακώνισα, του Μεάνου αρχόγκισα 

Ακόνη ο παπά  ο  Λία, Απ’του Τερού ταν Παραλία 

Ο Αγιε Τσάκωνα παπά, ο Τεριώτα ο Αλευρά. 

Χλίψη , θρήνε τσαι καημό, σκληρέ ο  αποχωρισμό. 

Οι διτσοί σου σι είνι βούντε. Θεό σκωρέ σι, ενεί εμ’αούντε .

Ταν Έωνη έμε καούντε τσαι νι έμε παρακαούντε . 

Να έχει κα όσ’εινι αραμούντε. 

Αιωνία σου α μνήμη τσαι ζωή του όγου νιούμου

Όσοι έτθε απαραμούντε, έχετε ταν υγεία νιούμου

Α ζωή ένι συνεχισκουμένα, μα α γρούσσα εχανουμένα 

Α Τσακωνιά καμπτζία εχάνα, Εν’γκιουκχουμένα τα κουβάνα …

Καλε ξημέρουμα Τσακώνισε τσαι Τσακώνοι. 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Κώστα,  παλιέ μου συμμαθητή . Αντρέα φίλε μου .

Και σε όλους τους δικούς απο τους  φευγάτους τις τελευταίες ημέρες

……Πολλά και θερμά συλληπητήρια … 

Ακόμη πιο φτωχιά  η Τσακωνιά και η γλώσσα μας…. 

Πέθανε κι άλλη Τσακώνισα, απο του Σαπουνάκη, 

Πήγε ταξίδι αγύριστο, σ’αλαργηνό κονάκι 

Πέθανε και Ευγενία Μάνου, απ’την χώρα του Μελάνου

Άλλη μια Τσακώνισα , του Μελάνου Αρχόντισα 

Επίσης ο Αλευράς ο Ηλίας, απ’του Τυρού την Παραλία 

Ο Αγιος Τσάκωνας παπάς ο Ηλίας ο Αλευράς 

Θλίψη θρήνος και καημός Σκληρος ο Αποχωρισμός . 

Οι δικοί τους κλαίνε, Θεέ συχώρεσε τους εμείς λέμε 

Την Έλωνα καλούμε και την παρακαλούμε 

Νάχει καλά όσους παραμένουν ..

Αιωνία τους η μνήμη και ζωή του λόγου σας 

Όσοι παραμένετε, έχετε την υγεία σας .

Η ζωή συνεχίζεται, μα η γλώσσα χάνεται

Η Τσακωνιά παιδιά της χάνει Και ντύνεται στα μαύρα … 

Καλο ξημέρωμα Τσακώνισες και Τσακώνοι .. 

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *