ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Παράστσι τσαι Σάμπα 5– του Σερικχή  2020 : 

Α Τσακωνοπαρέα 

Ηλεχτρικά κουζίνα #20: του Πάνου Μαρνέρη 

—Έα Γιάννη έα όρκο μι να ντι πλερού για να έγκουμε αγάλι αγάλι , βαλήκα τσαι του γειτόνοι μι σ’εμπιά . 

— έντεοι τού αηδίλε να μην έσα αούα τσαι τσι να έκι το κόσμο.. 

— Πφου θα νι ξεπλερού βρε Θωμαή έγκεινη το καλέ ; ..

—Ορή θα σιάνερε καφε πάσα αμέρα για ένα μήνα , ό’σι παρατούα μι από όρπα χάμου καημένα … 

— Για ένα εξάνηνε θα νι σιάνου γειτόνισα μι τσαι πάλι ο ‘νι ξεπλερούκχα ντι. Αμ ένι ξέρα τσι ένι αούα εζού.. ο Θεό να νι μου έχει κά τσαι γιομάτοι καούϊδα.

—Σιούλα Σιούλα μπάε το παναϊθούρι να σ’αλήουμε .. 

— Νια στιμή βρε Θωμαή να τονιάσου κάτσι πράματα αραμάκαει τάσου τα μισά πφι έκι φερτέ ο μάστορα για τα κουζίνα μαθές τσαι ‘σούκα όρκο μι .. 

—Πφούρ ένι α κουζίνα ντι νιε βαλήτσερε απουρτέσε ; 

—Καψο Θωμαή, έκεινη έσι τςhίντα εκιού νή έγκεινη το κακό πφι να μου ερέτσε ;Δέσποινα βάλε τα χέρα ντι …

— Τσι ένι έγκεινη πφι να μου ερέτσε γειτόνισα!!! 

— Ουουου εκάνε α συντέλεια του κόσμου , βρε να κλειστούμε τάσου είνι αούντε , να μου οργήστε ο Θεός . 

— Ορή κακότθο είνι θέντε να ξεπαστρέψωει κχάμποσοι γεράδε γιάκεινη σι είνι ποίντε ένταει . 

— Βρε σε όλε τθο κόσμο σε όα ταν ιγή μαθέ ένι παρήα α 

Δέφτερε παρουσία γειτόνισαααα .. 

— Α Έωνη να βάλει τα χέρα σι … 

 Με το καλε να ξημερουθούμε Να ονειρευτούμε να στσεφτούμε το πόσιου αδένανοι έμε πουρτέσε τθαν οργή τα φύση …  

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

……………………………………………………..

Έλα Γιάννη έλα όρκε μου να σε πληρώσω να πηγαίνουμε σιγά σιγά, έβαλα και τους γειτόνους μου σε μπελά …. 

—Αυτές τις αηδίες να μην έλεγες και τι να ήτανε στον κόσμο..

—Πως θα ξεπληρώσω βρε Θωμαή αυτό το καλό;

—Να θα φτιάχνεις καφεδάκι για ένα μήνα , δεν με παρατάς από κεί χάμω καημένη ….

— Για ένα εξάμηνο θα τον φτιάχνω γειτόνισα μου και πάλι και πάλι δεν σε ξεπληρώνω. Αμ ξέρω τι λέω εγώ… ο Θεός να σας έχει καλά και γιομάτους με καλούδια .. 

Σιούλα Σιούλα βγες στο παράθυρο να τα πούμε .

Μιά στιγμή βρε Θωμαή να βάλω στην άκρη κάτι πράγματα που μείνανε μέσα στην μέση που είχε έρθει ο μάστορας για την κουζίνα μαθές, και έφτασα όρκε μου.

— Πως είνα η κουζίνα σου την έβαλες μπροστά ;

— Καψερή Θωμαή γι αυτό στεναχωριέσαι εσυ ή´ αυτό το κακό που μας βρήκε ; Παναγία βάλε το χέρι σου … 

—Τι είναι αυτό που μας βρήκε γειτόνισα !!!

—Ουουου ήρθε το τέλος του κόσμου, βρε να κλειστούμε μέσα μας λένε , μας οργίστηκε ο Θεός …. 

—Να στο κακό να πάει , θέλουν να ξεπαστρέψουν τους κάμποσους  γέρους  γι αυτό τα κάνουν αυτά …

— Βρε σε όλο τον κόσμο, σε ολόκληρη την γή μαθές, έρχεται η Δεφτέρα παρουσία  γειτόνισααααα . 

—Ο Θεός να βάλει το χέρι του ….  

Με το καλό να ξημερωθούμε . Να σκεφτούμε να ονειρευτούμε 

Πόσο αδύνατοι είμαστε μπροστά στην οργή της φύσης .. 

………..ΜΙΛΑΝΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *