ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Παράστσι τσαι Σάμπα 4–5 του Φλεβάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Θωμαή τσαι Σιούλα #36: του Πάνου Μαρνέρη . 

—Θωμαή… Έα κουβάνα να κίουμε ένα καφέ να σ’αλήουμε . 

—Τσαι παθήτσερε βρε Σιούλα; εκιού έσι πρεσσιού συχιστά .

— Έα γιατσί ο κλείκα εψιλέ όα νιούτθα… 

—Ουουου  τσ’επαθήτσερε; Τσι κακό ντε ‘ρέτσε; 

—Έα πφι ντ’ ένι αούα… 

— Εσούκα ,εσούκα , τσι τθο ιδάτανε παθήτσε!! 

—Έα κάτσα γιατσί είνι δέρουντα τα σταγόνια μι.. 

—Καρδιάερε τς’επαθήτσερε Χριστσιανά!!! 

—Βρε από το φόβο, όα ένι τςhέμα.. 

— Καψο Σιούλα εκιού τόσε τσαιρέ μοναχά ντι … έτρου όνι έχα ντι ορατέ, αναραΐδε οράτσερε; 

— Βρε Θωμαή τσι αναραΐδε τσαι το κακό μι το τσαιρέ … 

— Τότθε τσι  βρε γειτόνισα ; 

— Έτενη  ο μαργουτέ ο διάσκαλε τσι σε βαλήτσε έτεοι τουρ ουθάρε;

Ο σι αούα μι να μπάτσε σ’ένι έχου χατέ; Παραογίε άλλε μι ; 

— Ουουου γειτόνισα μη μι σι θυνήντερε….τσι μ’ένι κιάνα οικεία …..

—Έτανη α έρμο α Ερήνη  α Μεανιώτση σε έκι ορούα τον ύπρε σι!!!

—Αμ α άβα  Ερήνη α Αγιελιδώτση, θροΐα νιε κιάτσε .. 

— Να νι οράου τσαι νι οράκα , θα σι νιάει τα σκολιανά σι .. 

— Ογή ένι Σιούλα…τσ’επαθήτσερε ; 

— Ο ‘σι αού μι τσι δουλείε είνι έντεοι ,εβαλήτσερε τουρ ουθάρε το φέσι μπούκι τσαι λαχταρίερε το κόσμο; 

— Έα βρε Σιούλα, αμάν πλέα, ζώα του Θέου είνι τσαι ένταοι…. 

— Ζώα του Θεού; Γιάκεινη  μπλέβε τον Αδάμη τσαι ταν Εύα ο Θεός από το Παράδεισε; Από έντενη το καταρατέ .. 

— Αμ ο μπλέβε σι γιάκεινη , αλλά άφε νι ..για αβα βοά…

— Νιάτσερε τσι ντέ ‘πέκα , όρα μη σι ματαράου…ΜΠΡΡΡ……..

Με το καλε να ξημερουθούμε τσαι ονείρατα γλυκά να οράμε.. 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

……. 

—Θωμαήηη, έλα μαύρη να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε…

—Τι έπαθες βρε Σούλα!!!  εσύ είσαι πολύ συγχυσμένη.. 

—Έλα γιατί δεν έκλεισα μάτι όλη νύχτα… 

 —Ουουτι έπαθες;τι κακό σε βρήκε;

 —Έλα που σου λέω…. 

—Έφτασα, έφτασα, τι στο διάτανο έπαθες;

—Έλα κάθισε γιατί τρέμουν τα σαγόνια μου..

— Κρύωσες, τι έπαθες χριστιανή ;

—Βρε από φόβο όλη τρέμω …. 

—Καψερή Σούλα, εσύ τόσο καιρό μοναχή σου, έτσι δε σε έχω ιδεί.. αερικά είδες;

—Τι αερικά και τον κακό μου τον καιρό…

—Τότε τι  βρε γειτόνισσα;

 —Εκείνος ο μαργωμένος ο δάσκαλος τι έβαλε εκείνες τις φιδάρες,δε μου λες; μήπως τα έχει χάσει; παραλόγισε πες μου;

 —Ουου γειτόνισσα μου τι μου το θύμισες… κι εμένα οίκτος (μεγάλος φόβος) μ’ έπιασε… 

—Εκείνη  η Ειρήνη Η Μελανιότισα τα ‘βλεπε στον ύπνο της.. 

 —Αμ εκείνη η άλλη Ειρήνη από το Λεωνίδιον; τρομάρα την έπιασε..

 —Να τον δω και τον είδα.. θα τ’ ακούσει τα σχολιανά του.. 

—Εδώ είμαι Σούλα, τι έπαθες δε μου λες;

—Τι δουλειές είναι αυτές, έβαλες τις φιδάρες στο facebook και τρόμαξες τον κόσμο;

—Ελα βρε Σιούλα  αμάν πια… ζώα του θεού είναι  και αυτά….

—Ζώα του θεού γι’ αυτό έδιωξε τον Αδάμ και την Εύα ο θεός από τον παράδεισο; από αυτό το καταραμένο… 

 —Αμ δεν τους έδιωξε γι’ αυτό,,, αλλά άστο για άλλη φορά… 

—Άκουσες τι σου είπα …. κοίτα μην τα ξαναδώ ..ΜΠΡΡΡΡ

Με το καλό να ξημερωθούμε και όνειρα γλυκά να ‘δούμε…

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *