ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Παράστσι  15 του Φλεβάρη 2019 . Α  ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ . 

Διάλογο #19 Τούλα  Κώστενα  του Πάνου Μαρνέρη .. 

-Ουουου πφι να μαργουθού . 

-Τσι επαθήτσερε Κώσταινα ; 

-Τσι να πάθου. Ο ‘μα κατακίνα τα γρούσα μοι  .Μα τσι τθο διάτανε τσαι εκιού όσα νιούα … 

-Εζού θα ‘ρέσου τον εμπιά μοι …. Τσι επαθήτσερε μαθές τσαι έσει σκωτουκχουμένα . 

-Το κακό μοι το Φλάρο επαθήκα . Ενάτθε σκουρνία , εκχολίε ένα με το λουπάϊ , ούτε τσιμέντο ουουου …… 

-Αφού  βρε Χριστσιανά ο ‘σει Βάνα γρούσσα τάσου , ο ‘σει πάφα μπίτι πλέα , αούα τσαι αούα  τσι να ντι ποίου . 

-Ουουου θα μόλει ο Κώστα  να μη σκοτούει … 

αααα νι έσει χρειασκουμένα ένα μπερντάχι , κα χίλια μελεούνια έσει , αλλά  άμα κιάσερε τα κουβέντα σαν τα ζhouzhouα το σκατέ .. ο ‘σι ξεκχολίχα  : ένει θέα να ξέρου ο’νει μοζούα α τσιουφά τι από τον αλητέ ; 

-Όρα τσι θα μ’ αλήερε ποίε τσιουφάαα …… ουου τσι θα ποίου έδαρη ..

-Ορή , βούε νι τσαι άβα βοά να έσει πιο προσεχκικά … 

Εζού εφκειάκα πρεσιου φαΐ εβαλήκα το καογερίτσιχο λουπάϊ . 

Έα να φάμε από νιά γουλία παρέα , ένα πόρε έμε . 

-Έμα έχα σιαχτέ το αγαπητέ σι …. φακά με πφιίτα … ο’σα  σκωτούνα  μοι  βρε Τούλα …. …..

-Ό θα ντι σκωτού , έγκεινη ένι δουλεία του Κώστα …… 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …. 

………………………………………………………………….

Ουουου τι έπαθα που να ξεραθώ . 

Τι έπαθες Κώσταινα 

Τι να πάθω . Δεν κατάπινα  την γλώσσα μου .. Μα τι στο διάβολο  και εσύ ;  δεν μίλαγες .. 

Εγώ θα βρώ τον μπελά μου τώρα . Τί έπαθες και σκωτόνεσαι τώρα . Τον κακό μου τον Φλάρο έπαθα .. Έγινε κάρβουνο , εκώλησε ,ένα με το τσουκάλι , ούτε τσιμέντο ουουουου… 

Αφού βρε Χριστιανή δεν βάζεις γλώσσα μέσα δεν παύεις καθόλου πιά , λες και λές τι να σου κάνω ….. 

Ουουου θα έρθει ο Κώστας και θα με σκοτώσει . 

Αααα το χρειάζεσαι ένα ( Χέρι ξύλο )  , είσαι καλή πολύ αλλά άμα πιάσεις την κουβέντα σαν το σκαθάρι με το σκατό … δεν ξεκολάς: θέλω να ξέρω  δεν πονάει το κεφάλι σου από το μιλητό ; 

Κοίτα τι θα μου πεις … ποιο κεφάλι .. ουουου τι θα κάνω τώρα … 

Κοίτα. Βούλωσε το και άλλη φορά να είσαι πιο προσεκτικιά , εγώ έφτιαξα πολύ φαγητό έβαλε το καλογερικό ( μεγάλο μεταφορικά )  τσουκάλι , έλα να φάμε από μιά μπουκιά μαζύ , μιά πόρτα είμαστε .

Είχα φτιάξει το αγαπημένο του … φακή με χιλοπίτες … δεν με σκοτώνες βρε Σταματίνα …. 

Οοοχι δεν θα σε σκοτώσω … αυτό είναι δουλειά του Κώστα …. 

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ …. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *