ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

 Παράστσι  9 του Νοέμπρη 2018 …. Τσακωνοπαρέα μοι . 

 ………. Ο Αθηναίο ο χρηεοφελέτα ………

Ένα χρηεοφελέτα άμα τσαι έτενη πφι νιε έκει έχου δουτέ τα δανεικά σε έκει κχαράχου , τότθε ετήνε πφί έκει χρηστού , έκει κχαράχου πάντα παράταση με τα πρόφαση ότσι έκει παθητέ ατςhοί ζηνίλε τσαι χουνέρια . Έτενη πφι έκει έχου δουτέ τα δανεικά από του πρεσσοί βολαί αρχινήε τσαι ο ‘κει κιστίου νοι .

Ο χρηεοφελέτα άτζε λοιπόν το συληκό χιουρί σοι τσαι απουρτέσε σε έτενη πφι νι έκει  έχου δανειστέ (το δανειστή ) παλαίγκου έκει να νι πουλεί . Ο   αγοραστή  ο αλικογκίε να φαγκιστεί ο οποίε ερωτήτσε . Γεννούντα ένει το χιουρί ; Ο χρηεοφελέτα απογήτθε . Γεννούντα ένει αλλά ένει γεννούντα παράξενα . Το τσαιρέ πφι είνει τα μυστήρια ένει ποίντα συληκά τσαι το τσαιρέ τα Παναθήναια  αρσενικά .  Του αγοραστή  νιε παραφαγκήστε το πφου έκει γινούμενε ετσιτάπα πράμα  τσαι ο δανειστή νιε πέτσε . Μη παραφαγκήχισιου έγκεινη το χιουρί τθα γιορτά τα Διονύσια θε να γεννάει ριουφάλια . . 

Ο μύθο  να μου ένει δενάχου ότσι :  πρεσοί για το συφέρο σου είνει αούντε ψευκίλε τσαι για πράματα πφι ου ‘νει νατά τσαι ο προκετε να ναθούνει ποτές μαθέ .. 

Καλε ξημέρουμα τσαι να κχοντούκχουμε τον όγο νάμου . 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

………………………………………………………………..

Ένας χρεοφειλέτης όταν αυτός που του είχε δώσει δανεικά του τα ε ζητούσε τότε αυτός ζητούσε συνεχως παράταση με την πρόφαση πως είχε πάθει  μεγάλες ζημιές και χουνέρια  . Αυτός που είχε δώσει τα δανεικά από τις πολλές φορές άρχισε να μην τον πιστεύει .  Πήρε λοιπόν ο ο ρεοφειλέτης μια γουρουνίτσα και μπροστά σε αυτόν που του είχε δανείσει , προσπαθούσε να την πουλήσει . Ο αγοραστής δεν άργησε  να φανεί , ο οποίος τον ρώτησε . Γεννάει η γουρουνίτσα ; Ο χρεοφειλέτης απάντησε :Γεννάει αλλά γεννάει παράξενα . Το καιρό πού είναι τα μυστήρια γεννάει θυληκά και το καιρό που είναι τα Παναθήναια αρσενικά . 

Του αγοραστή του παραφάνηκε το πως γινόταν τέτοιο πράγμα και τότε ο δανειστής του είπε . Μην παραξενευτεις  αν αυτή  η γουρουνίτσα στα Διονύσια  γεννήσει κατσικάκια . 

Ο μύθος μας διδάσκει ότι : πολλοί για το συμφέρον τους λένε ψευτιές για πράγματα που δεν έχουν γίνει και ούτε πρόκειται να γίνουν ποτέ . 

Καλό ξημέρωμα  και να κρατάμε το λόγο μας. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *