ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


Σάμερε ένει έχα σειρά α Δέσποινα για ταν αφήγηση …
Καμαρούετε ένει :

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
Παράστσι 9 ΤΟΥ Μάτζη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .

Ο ούϊθη επαραπλανήε του πρωτόπλαστοι να φάνει τον απαγορευτέ καρπό αν τσε  ο τσήπο τα ΕΔΕΜ έκει έχου από όα .
Για σενεί ο ούϊθι έκει α κείνα , α ανέχεια τσε τα καλέσματα τα άειδε φούκχα . Κουβάνιου έκει νατέ το άντερε νάμου από τα χαρούπια τσε πετσιαστά α γρούσα νάμου από τουρ αρμυροξυδουτοί ελήε .
Οι ελήε έκει το καθημερινέ νάμου τσε άμα έμαει βάντε κανιά
κχιαούα αίμα με κάνα αβουγούλι , να μου ίγκιαει
ρουφούντε νη νάμου οι ψείρε τσε οι ψίλοι …
Οι ψίλοι τσε οι ψείρε οι αχούριστοι συντρόϊθοι νάμου .
Ίγκιαει σεργιανίζουντε αδέσποτοι τάνου τα κοκκαλιαστά
κορμούτςhια νάμου…

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *