ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Παράστσι 8 του Μάτζη 2019 . Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ 

ΤΣΙΚΝΟΠΕΠΦΤΑ ΤΑ ΚΑΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΤΕΡΟΥ

  < Όλοι οι σιατέρε > : Του Πάνου Μαρνέρη . 

Όλοι οι σιαστέρε του Τερού όλοι οι Τσακωνοπούλε  

Τάνου γειτονοπούλε 

Όλοι θιλί με δούκαει μα νία ο δία μι ‘νι 

Βοήθα Έωνη μι . 

Άγκα ταν απόφαση τα τζέα σι να ζάου

Λίγο γιά να νι οράου . 

Ν’άλήου ταν αφέγκη σι για να ντι ποί γαμπρέ σι 

Καλύτερε ο θα ‘ρέσει 

Αν αρνηθεί κολλέγοι μι ο δόλιε τσι θα ποίου

Φαρμάτσι θε να κίου . 

Άμα όμως αλεί το ναι ,βασίλισσα θα νι έχου 

Ταν άρνηση ο ‘νι αντέχου …

……. ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΤΔΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ……

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..   

………………. 

όλα τα κορίτσια του Τυρού , όλες Τσακωνοπούλες 

Πάνω γειτονοπούλες 

Όλες φιλί μου δώσανε μα μιά δεν μου το δίνει 

Βοήθα Έλωνα μου . 

Επήρα την απόφαση στο σπίτι της να πάω 

Λίγο για να την δώ 

Να πώ και στον πατέρα της γαμπρό της να μέ κάνει

Καλύτερο δεν θάβρει . 

Αν αρνηθεί βρε φίλοι μου ο δόλιος τι να κάνω 

Φαρμάκι θε να πιώ . 

Άμα όμως το ειπεί το ναί , βασίλισσα θα την έχω 

Την άρνηση δεν αντέχω . 

Καλό ξημέρωμα … … ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *