ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Παράστσι 6 του Σετθέμπρη 2019. Α Τσακωνοπαρέα. 

Παππού εγγονέ # 62 : Του Πάνου Μαρνέρη 

—Ένταει όα καμπτζί μι είνι βλαβερά  τθαν υγεία . 

—βρε παππού τσαι ένι καλύτερε να στέτσησιου τον ήλιε .

—Όχι όρκο μι όχι τον ήλιε ,τθαν απότσια του μεσαμεριανοί ούρε 

τσαι να κίνερε πρεσσά ύβατα … 

— παππού  μι , αφού ένι έχα επιλογή να τσαπρού το κρεββάτθα μι τάσου τα δροσία , θα ζάου να ακαλυνούμα κάτου από τουρ απότσιε τθα δεντρικά .. 

—Να μην ακαλύνισιου καμπτζί μι να βάλερε ένα στρούμα τσαι να τσαπρούνερε να ξακειστένερε . 

— Παππού μ’έσι έχου μαθητέ ένα σωρέ κα πράματα αλλά σε έγκεινη όρεγη θα ζάου με τα τεχνολογία….

— ότσι έσι θέα  ποίε όρκο μι αλλά να ξέρερε ότσι ο αέρα τα φύση ένι πρεσιού  πιο υγιηνέ .. 

— Παππού τσι υγιηνέ αφού όα είνι μολευτά .

—Μπορεί να μην έχερε τσαι άδικο καμπτζί μι..

— Παππού μι  έσι κα ; Να μπάτσε έσι έχου πυρετέ..  

— Νια χαρά ένι καμπτζί μι πφου νι επέτσερε έντανη τα κουβέντα …

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΑ ΤΣΑΙ ΣΕ ΟΛΕ ΤΟ ΚΟΣΜΟ 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

……………………………………………………….

—Αυτά όλα παιδί μου είναι βλαβερά στην υγεία… 

—Βρε παππού και είναι καλύτερα να στέκεσαι στον ήλιο ;

—Όχι όρκε μου όχι στον ήλιο στην σκιά τις μεσημεριανές ώρες και να πίνεις πολλά νερά 

—Παππού μου , αφού έχω επιλογή να ξαπλώσω στο κρεββάτι μου μέσα στην δροσιά , θα πάω να κυλιέμαι κάτω από τις σκιές στα δέντρα ; 

— Να μην κυλιέσαι παιδί μου , να βάλεις ένα στρώμα να ξαπλώνεις  να ξεκουράζεσαι . 

— Παππού , μου έχεις μάθει ένα σωρό πράγματα αλλά σε αυτό εδώ θα πάω με την τεχνολογία … 

— Ότι θέλεις κάνε όρκε μου αλλά να ξέρεις πως ο αέρας της φύσης είναι πολύ πιο υγιηνός . 

— Παππού τι υγιηνός  αφού όλα έχουν μολευτεί 

— Μπορεί να μην έχεις και  άδικο  παιδί μου …

— Παππού μου είσαι καλά μήπως έχεις πυρετό 

— Μια χαρά είμαι παιδί μου πως  την είπες αυτή την κουβέντα ….

 

Καλό ξημέρωμα σε όλη την Τσακωνιά και σε όλο τον κόσμο ..

…………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *