ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Παράστσι 5 του Οχτώμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

Αναστατουτέ τσαι χωλιατέ  έμα περιμένου τον αγοραστή … 

Ο ‘κει χωρού μοι ο τόπο . Έμα παρακαού να μόλει όσιου ένει γινούμενε πιο ογλήγορα για να τελειούκχου με έγκεινη το μαρτύριε . 

Ο ‘σει αού μοι έντενη πφι ένει παρίου ένει κάνα καλε ή´ ρημάϊδι ;

Μούγγα εζού . Ας ένει κα το ινάκι ντοι ,  α  ιίδε φωνά .. 

Εκάνε τσαι ο αγοραστή ..Ένα καλέ άντρωπο τον οποίε έμα νιουρίζου. 

Γειά σου Pete( Πάνο ) χειραψίλε καοκοκιάσματα τσαι καοερέσματα . 

Κια έσει ερικχούμενε ; γιατσί νι έσει πού ;. 

Ένει ταν Ελλάδα τσαι ο ‘νει πορού να παρήμα γιάκεινη νι ένει πού . 

Νι εδενά τα τσέα , το στάβλε , τα θερμοκήπια , το μελισσομάντρι , το φούρνε  πφι έκει δέσου κάβα , τα λίμνα , τα γκαράζ ,το ξουστάγι , το κοτοτσιέλι . Καταενθουσιαστέ αραμάτσε . Καλέ άντρωπο ένει δενάχου ενειάτθε πάλι α φωνά . Τσαι πάλι ο απογήμα . Δούκαμε χέρε με τον άντρωπο τσαι υποσχέτθε ότσι θα μη ενημερούει . 

Εξαναμπάκα τάσου τα τσέα τσαι α φωνά πιο μακά έδαρη δίχως παράπονε . Ορή μακάρι να μ’ άρει, καλέ άντρωπο ένει , να μην έχερε τσαι εκιού ενοχαί . Αλήθεια με ‘ σει αούα απογήμα . Ναι ναι να ζάρε το καλε τσαι μη χωλήνερε . Εχαμογιάκα κλειδούκα το πόρε τσαι εφύγκα . 

Ό  ‘μα έγκου  το ξενοδοχείε αλλά άγκα τα πορεία του γιουρισμού τθο  τόπο πφι με ‘γενάτσε ……….. 

…….Καλε ξημέρουμα με υγεία όμορφο συνταχινά …..

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Αναστατωμένος και στεναχωρημένος  περίμενα τό αγοραστή . 

Δεν με χωρούσε ο τόπος . Παρακαλούσα να έρθει όσο γίνεται πιό γρήγορα για να τελειώνω με αυτό το μαρτύριο . Δεν μου λες αυτός που έρχεται είναι καλός ή´ κάνα στραβόξυλο . Μούγγα εγώ . Ας είναι καλά το ινάτι σου ,  η ίδια φωνή . Είρθε και ο αγοραστής . Ένας καλός άνθρωπος τον οποίο εγνώριζα . Γειάσου Pete (Πάνο)χειραψίες , καλοκοπιάσματα και καλοβρεσήματα. Που βρίσκεσαι ; Γιατί το πουλάς ;Του έδειξα το σπίτι  , τον στάβλο , τα θερμοκήπια , το μελισσομάντρι , τον ξυλόφουρνο , την λίμνη , τα γκαράζ ,το μπαλκόνι , το κοτέτσι . Έμεινε κατενθουσιασμένος . Καλός άνθρωπος φαίνεται ακούστηκε πάλι η φωνή . Και πάλι δεν απάντησα . Δώσαμε χέρι με τον άνθρωπο και μου υποσχέθηκε πως θα με ενημέρωνε . 

Εμπήκα πάλι μέσα στο σπίτι και η φωνή πιο μαλακιά τώρα δίχως παράπονο . Να μακάρι να με πάρει , καλός άνθρωπος είναι , να μην έχεις και εσυ τύψεις . Αλήθεια μου λες ; απάντησα . Ναι ναι να πας στο καλό και να μη στεναχωριέσαι . Εχαμογέλασα έκλεισα την πόρτα και έφυγα . Δεν πήγαινα στο ξενοδοχείο αλλά πήρα τον δρόμο του γυρισμού στο τόπο που με γέννησε ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *