ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Παράστσι 5 του Αωνάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Το πλυντήριε # 3 : του Πάνου Μαρνέρη .. 

—Σιάτη πφι έσι έγκα το ποταμό ,τα ιίτα ντι να κχρίσερε 

Άρε τσαι ‘νίου τα ιίτα μι  ,τσαι έταει να σι κχρίσερε 

Με ύο να μη σι κχρίσερε ,μα με τα δάκρυα ντι 

Τσαι με το μοσκοσάπουνε πφ’έσι ούκχα τα τσιουφά ντι . 

—Μπα μπα κέφια  σε καλέ ντι γειτόνισα .. 

— Τσι να ποίου , τάτσου ντέρκια Ερήνηηηη

— Κα έσι ποία , όρα να μπάτσε κατσάμε τσαι κχράτσουμε . 

— Θα ζάρε να ποίερε το θέλημα πφι έσα αούα επφέρη .. 

— Ο θα ζάου βρε Ερήνη  , ετυχήτσε κάτσι τσαι θα ζάου νία άβα μέρα . 

— Ε τότθενες έα να κίουμε ένα καφούτςhι να σ’αλήουμε τσαι λιγάτσι ..

— Θα μόλου Ερήνη μι μην αλήερε ότσι ένι ποία τα κχαμπόσα , αλλά ο ‘νι έχα πρεσά ούρα , ουε Δέσποινα μι οι δουλείε τα τσελή ου ‘νι τελειούκχουντε ποτές μα ποτές .. 

— Έα , έα ένι έγκα να βάλου το μπρίτσι ταν ικχάρα .. 

— Τσι ικχάρα , θα ανάψερε ‘κχάρα έδαρη 

— Ο όγο νι ένι αού θα νι φτάου τθο γκαζάτσι   

— Τσι γκαζάτσι μ’έσι αούα Ερήνη .. 

— καμινέτο πφου νι είνι αούντε … 

— Έτρου ντε με κιάτσε νία τρομάρα πφι ενιάκα γκάζι … 

— Τέλος πάντων έα τσαι σ’ εμε αούντε … 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΘΑ ΤΣΑΚΩΝΙΑ ΤΣΑΙ ΣΕ ΟΛΕ ΤΟ ΚΟΣΜΟ..

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..  

—————————————————————-

Κόρη που πας τον ποταμό τα ρούχα σου να πλύνεις 

Πάρε και ‘μέ τα ρούχα μου και κείνα να τα πλύνεις .

Να μην τα πλύνεις με νερό , μα με τα δάκρυα σου 

Και με το μοσχοσάπουνο που λούζεις τα μαλλιά σου .. 

—Μπα μπα κέφια , σε καλό σου γειτόνισα . 

— Τι να κάνω έξω ντέρτια  Ειρήνη ….. 

— Καλά κάνεις , κοίτα μην καθίσουμε και σκάσουμε ..

— θα πάς να κάνεις την δουλεία που έλεγες εχθές ; 

— Δεν θα πάω βρε Ειρήνη έτυχε κάτι και θα πάω μία άλλη ημέρα . 

—Ε τότες  έλα να πιούμε ένα καφεδάκι να τα πούμε και λιγάκι … 

— Θα έρθω Ειρήνη μη μου πείς πως κάνω την καμπόση , αλλα δεν έχω πολύ ώρα , ου Παναγία μου οι δουλειές του σπιτιού δεν τελειώνουν ποτέ μα ποτέ ….. 

— Έλα , έλα πάω να βάλω το μπρίκι στην φωτιά …. 

— Τι φωτιά , θα ανάψεις φωτιά τώρα ; 

— Ο λόγος το λέει θα ανάψω το γκαζάκι 

— Τι γκαζάκι μου λές  Ειρήνη ; 

— Καμινέτο , πως το λένε ; 

— Έτσι ντε μ’έπιασε τρομάρα με το που άκουσα γκάζι ; 

— Τέλος πάντων έλα και τα λέμε … 

Καλο ξημέρωμα στην Τσακωνιά και σε όλο τον κόσμο .. 

……………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *