ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

 Παράστσι 4 του Αμάη 2018. 

Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι … 

Χριστέ Αναστάτθε= χριστος Ανέστη .

Εκιούβα πρεσιού = εκοιμήθηκα πολύ ..

Έμα αποστατέ = ήμουν κουρασμένος 

Εξαποστά για τα κά  = εξεκουράστηκα για τα καλά 

Τσι άβα νέα ; = τι άλλα νέα 

 Ο νιάκα μαϊδέ οράκα τσίπτα =

 δεν άκουσα μα ούτε άκουσα τίποτα.. 

Θα μπαήερε για  περίπατε ;= θα βγείς για περίπατο ; 

Ο ‘νει έχου κια να ζάου = δεν έχω που να πάω . 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ = ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *