ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
ΠΑΡΑΣΤΣΙ τσε 4 Αγούστου 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
Α συνέχεια ( ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟ ΤΣΟΥΜΙΑ )

Περάκα του Μιχαλαριά , κχαμπάκα τασ’ το ρυάτσι
Προς τα Μπετίβα τα σhοβά ,τα ίσια το τςhαρδάτσι .
Μπετίβα έκει ανιούριστε ,ατθέ όλε ο τόπο
Το μονοπάκι δύσβατε , τςhάχου έμα με κόπο .
Α απόφαση μη έκει παρτά ,ο ‘κει θα σταμακήσου
Ούτε τσε να διανοηθού για να γιουρήσου κίσου..
Του τσείου Στράτη το μαντρί , του τσείου το λημέρι
Το παλιοκάλυβο έκει γκρενιστέ, ερημουτέ το μέρη ….

Πέρασα του Μιχαλαριά. Κατέβηκα στο ρέμα
Προς την Πετίβα αριστερά , δεξιά μου το Τσαρδάκι.
Η Πετίβα ήταν αγνώριστη είχε αλλάξει ο τόπος
Το μονοπάτι δύσβατο , περπάταγα με κόπο
Η απόφαση είχε πια παρθεί, και δεν θα σταματούσα
Ούτε που να διανοηθώ για να γυρίσω πίσω .
Στου θείου Στράτη το μαντρί , στου Θείου το λημέρι
Γκρεμισμένο το παλικάλυβο έρημα ήταν τα μέρη ….

Καλέ ξημέρουμα με ΥΓΕΙΑ .
Τσακώνοι μη ετοιμαστήτε , τα γιορτά νάμου να χαρήτε ….

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *