ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Παράστσι 31 του Αμάη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα 

Για του νέοι # 121 : του Πάνου Μαρνέρη . 

Κούτρουλε = κομμένο πολύ(γυμνό)—Κουτρουλιακό = τα νεύρα μου 

Κοτού = τολμάω                              Κουτςhούβεα= μικρά παιδιά

Κουτςhουβέα = ξέγναντο , τοπονυμία ( Σαπουνακέϊκα , κουτςhουβέλι)

(Τυρός δυτικά από σπρόχουμα στις αναγανιές πρός  Σπαθί )

Κουτσούνι = κούκλα.                        Κχραΐα = τρύπα

Ουου τσι νι εμποίτσερε έτρου; κούτρουλε νι αφήτσερε  το δεντρικό =

Ουου τι το έκανες έτσι ; Το έκοψες πολύ ( το γύμνωσες)το δέντρο

Νι εκιάτσε το κουτρουλιακό τσαι ο ‘νι συννοού τσι ένι αού = 

Έχει τα νεύρα του και δεν καταλαβαίνει τι λέει . 

Ό ‘σι αού μι ντ’εκιάτσε το κουτρουλιακό ντι τσαι κουτρουλεύερε το τόπο= Δεν μου λές σ’έπιασαν τα νεύρα σου και γύμνωσες το τόπο .

Κοτού ένι να αλήου τσίπτα  τον εμπιά μι θα ‘ρέσου..

Τολμάω να πώ τίποτα τον μπελά μου θα βρώ . 

Ένα σωρέ κουτςhούβεα κια να χοντάτσουει= 

Ένα σωρό μικρά παιδιά που να χορτάσουν. 

Ποίε να πρωτοπαιζάτσει από τα κουτσhούβεα με ένα κουτσούνι .=

Ποιο να πρωτοπαίξει από τα μικρά παιδιά με μία  κούκλα ..

Βρέ κακό νάχερε κχραΐα ο ‘νι ερέχου να γκριουφτού από τα ντροκή μι 

Βρε κακό νάχεις τρύπα δεν βρίσκω να κρυφτώ από την ντροπή μου . 

Νία ατςhά κχραΐα ένι τα Παλιόχωρα , ο Δέρςhε . 

Μία μεγάλη τρύπα είναι στην Παλιόχωρα , ο Δερσος .

Α τσέα μι ένι το Κουτςhουβέλι=το σπίτι μου είναι στο Κουτςhουβέλι. 

Καλέ ξημέρουμα τθα Τσακωνοπαρέα τσαι σε όλε το κόσμο . 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *