ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

ΠΑΡΑΣΤΣΙ 31 Αγούστου 2018 . Α Τσακωνοπαρέα με του Νέοι.

  Εκχαμπάκα = εκατέβηκα 

Από κια κχαμπάτσερε ; = από που κατέβηκες ;

 εκχαμπάκα από το σhίνα = εκατέβηκα από το βουνό 

Σε ποίε σhίνα έσα μπαητέ ; =

Σε ποιο βουνό είχες αναιβεί ; 

Ετθάκα  συνταχούλια  τσαι εμπαήκα τον Οριόντα . 

Εσηκώθηκα πρωϊνιάτικα και ανέβηκα στον Οριόντα 

Ο ‘σει αού μοι τσι έσα Θέου τον Οριόντα ; 

Δεν μου λες τί ήθελες στόν  Οριόντα ; 

Από τσαιρέ έμα Θέου να μπαήου τσαι να οράου 

το κάστρι του Οριόντα .. 

Από καιρό ήθελα να ανέβω και να ‘δώ το κάστρο 

του  Οριόντα . 

Τσαι τσι οράτσερε  = και τι είδες ; 

Τσι να οράου χάματα , αλλα αγναντεύα όα τα Παλιόχωρα 

τσαι πέρε ως το Πραστέ .

Τι να ‘δώ χαλάσματα , αλλά αγνάντεψα όλη την Παλιόχωρα 

και πέρα ως τον Πραστό . 

Ο ακιστάτθερε ; Δεν κουράστηκες ;

Ακιστάμα αλλά νι ευχαριστήμα.= 

κουράστηκα αλλά το ευχαριστήθηκα .

Έσει χρωστού τα Νιχαού = χρωστάς της Μιχαλούς .

Εζού ο ‘νει ακιστενούμενε τα γρούσα να νιλήου 

Θα νι έχου συντροϊθία μοι όσε  τσαιρέ  θα ζήου . =

Εγώ δεν κουράζομαι την γλώσσα να μιλώ

Και θα την έχω συντροφιά όσο καιρό θα ζώ.. 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *