ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 30 του Σερικχή 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …

Εάν έκει να δούμε βραβείε σε ένα απο τα τσhία ,άκει να έχουμε πρόβλημα , γιατσι τσε τα τςhία είγκιαει έξ ίσου νόστσιμα . Το ένα καλύτερε από το άλλιου τσε το ένα πιο νόστσιμο απο το άλλιου.
Έδαρη πλέα ου ‘νει υπάρχουντα ένταει τα εδέσματα . Ο ταινούρτση τρόπο ζωής σε μπαλήτσε απο το οικογενειακό τραπέζι ..
Κόκιασε ανηψιέ να φάμε με πέτσε α τσεία α Γιωργού τσε με μπαλήτσε απο του σκέψε μη . Ο’μα θέου τσε πρεσά πρεσά ..
Ετραβήα το σκαμνί τσε εστροτζιοκατσάκα κοντά το σοφρά με του κολιούρε , με τουρ ελήε το άρτουμα .
Ντη ένει ευχαριστου πρεσιου τσεία Γιωργού . …. Χοντάτιε όπφουρ έμα , ετθάκα νιε εχερεκία τσε εφύγκα …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΈΑ .

Δρόνια τσε για το Ζαρίτσι
Ο καφέ ένει το μπρίτσι
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *