ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Παράστσι 30 του Νοέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

…….Αίσωπο #14 . …….ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο … 

Κάποιε βοά κάτσι ψαράδε  ίγκιαει τραβήντουντε τα δίχκυα πφι ίγκιαει έχουντε ξεριστέ  τα θάασσα . Έταει ίγκιαει πάρα πρεσιού βαρία τσαι οι ψαράδε ίγκιαει χαιρουμένοι  γιατσί ίγκιαει αούντε ότσι : θα ένει κιατθέ κάνα ατσhέ ψάρι για να είνει τόσιου βαρία τα δίχκυα . 

Χαιρουμένοι ίγκιαει λοιπόν τσαι τραγουδούντε τραβήντουντε ίγκιαει τα δίχκυα . Άμα μαθέ σε ετραβήαει τάτσου από το ύο ,  σε ‘κάνε παραφάγκηση. Το ότσι ου ‘γκιαει πρεσά ψάρια έκει ο  ένα όγο ,ο άλλε γιατσί  τάσου τα δίχκυα έκει μπλεχτέ ένα ατσhέ κοτρώνι . Σε παραφαγκήστε λοιπόν τσαι εχωλιάκαει πάρα πρεσιού γιατσί  αλλίου τσαι άβα  ίγκιαει ολπίζουντε . Ίγκιαει ολπίζουντε σε πλέτερα τσαι ατσhίτερα ψάρια . Τότθε ένα από όλλοι σου , ο πιο γέρου σε ‘πέτσε. 

Τσι έμε χωλήντε κολλέγοι αφού όπφουρ εδενάε α αϊθά τα χαρά ένει το χώλιαμα . Αποούρα έμαει χαιρουμένοι  για κάτσι πφι έμαει ολπίζουντε , έκει πρέπουντα λοιπόν κάτσι να ναϊθεί για να χωλιάμε… 

Α διδαχή ένει : να μη χωλήνουμε πάρα πρεσιού για τουρ αναποηδίλε 

( αποτυχίλε ) . Να έχουμε τον εμαλέ νάμου ότσι κάθε λίγο τσαι λιγάτσι α ζωή νάμου  ένει πορούα να άτσει τσαι του πλέτεροι βολαί , είτε νι έμε θέντε είτε ο ‘με θέντε νι . 

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι . Βοηθήνετε άμα τσαι έτθε πορούντε . …….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

—————————————-

Κάποια φορά κάτι ψαράδες τραβούσαν τα δίχτυα που είχαν ρίξει στην θάλασσα . Αυτά ήσαν πάρα πολύ βαριά και οι ψαράδες χαίρονταν  νομίζοντας ότι θα είχε πιαστεί κάνα μεγάλο ψάρι για να είναι τα δίχτυα τόσο βαριά ….. χαρούμενοι και τραγουδώντας λοιπόν τραβούσαν τα δίχτυα . Άμα όμως τα τράβηξαν  έξω από το νερό παραξενεύτηκαν . 

Το ότι δεν ήταν πολλά τά άρια ήταν ο ένας λόγος ,ο άλλος γιατί μέσα στα δίχτυα ειλχε μπλεχτεί  μία μεγάλη πέτρα . 

Παραξενεύτηκαν λοιπόν και στεναχωρήθηκαν διότι αλλιώς και σε  άλλα ήλπιζαν . Ειλχαν την ελπίδα για περισσότερα και μεγαλύτερα ψάρια . Τότε ένας από όλους , ο ποιό γέρος τους είπε . Γιατί στεναχωριόμαστε φίλοι αφού από ότι φάνηκε ,  η χαρά ,ειλναι αδελφή της λύπης . Προηγουμένως χαιρόμαστε για κάτι που ελπίζαμε , έπρεπε λοιπόν να γίνει κάτι για να στεναχωρηθούμε .Η διδαχή είναι : 

Να μην στεναχωριόμαστε πολύ για τις αποτυχίες μας . Να έχουμε υπόψινμας ότι κάθε λίγο και λιγάκι η ζωή μας  μπορεί να αλλάξει και τις περισσότερες φορές είτε το θέλουμε είτε όχι … 

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ φιλενάδες και φίλοι . Βοηθάτε εάν το μπορήτε. 

……….. ΜΟΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *