ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……… 

Παράστσι 3 του Γενάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα …

 

… Το άςhι το πιο λαμπερέ … ποίμα : του Πάνου Μαρνέρη ..

Χριστέ ενάτθε θίλοι μι τθα Βηθλεέμ τα πόλι . 

αντεχουμένει  νιε έμαει με το καλέ να μόλει .. 

Α Παρθένα Δέσποινα , τασ’ το  παχνί γεννάτσε 

Τσαι απ’ ταν αμέρα έτανη , νία εβδημά περάτσε 

Οι μάγοι ετσινήκαει δώρα να νι αποσούνει 

μακρύα ίγκιαει πρεσιού τσαι για να μη χαθούνει 

Το άςhι το πιο λαμπερέ δενάε σι τα πορία . 

Να ζάνει να ερέσωει,  Ιησού το Βασιλήα .

 

Τσαι οι νομήε  τσινήκαει να ζα’να προστσυνήνει 

Χριστέ το νεογεννατέ μετάνοιε να νι ποίνει . 

Τσαι α φύση όα,  τς’ έτανη  τα γιορκινά βαλήτσε 

Να υποδετθεί τον Ιησού πφι α Παρθένα ‘μποίτσε 

Τσαι ενεί κολλέγοι μι καλοί το άσhι να αφήουμε 

Το άςhι έκεινη το λαμπερέ να νι ακολουθίουμε 

Να οδηγεί νάμου το καλέ καλύτεροι ας ναθούμε 

Καοσύνα τσαι χαμόγεα ένα  γιούρε να δούμε . 

Καλε ξημέρουμα . Κα χρονία τσαι πάλι … 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

—————————————————————

Ο Χριστός μας εγεννήθηκε, στην Βηθλεέμ την πόλη 

Που εμείς τον περιμέναμε με το καλό να έρθει … 

Η Παρθένα Παναγιά , μεσ’το παχνί εγέννησε 

Και από εκείνη την ημέρα μία ‘βδομάδα πέρασε .. 

Οι μάγοι εξεκίνησαν δώρα για να του πάνε 

Μακριά είσανε όμως πολύ και για να μην χαθούνε 

Το άστρο το πιο λαμπερό τους έδειξε τον δρόμο

Να πάνε και να βρούν Ιησού τόν Βασιλέα … 

Και οι Βοσκοί εκίνησαν να πάν’ να προσκυνήσουν 

Χριστό το νεογέννητο , μετάνοιες να του κάνουν . 

Και η φύση όλη, και εκείνη  τα γιορτινά της έβαλε 

Να υποδεχθεί τον Ιησού που η Παρθένα γέννησε .. 

Και εμεις φίλοι μου καλοί, το άστρο να αφήσουμε 

Το άστρο εκείνο το λαμπρό να το ακολουθήσουμε 

Να μας οδηγήσει στο καλό , καλύτεροι να γινούμε 

Καλωσύνη και χαμόγελα τριγύρω εμεις να δώσουμε …. 

Καλό ξημέρωμα : και πάλι καλή χρονιά 

…… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *