ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Παράστσι 3 του Αμάη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο # 47 :Διαστευή από τον Πάνο Μαρνέρη …. 

…………….. Το μονοψίλικο ελάφι ………… 

Νια βοά νία  στραβή έαφο  ( από τον ένα εψιλέ )  , μονοψίλικο έαφο  , εζάτσε κοντά το χειόθασσε να νεμαϊθεί . Με το γερέ εψιλέ έκει ορούα τα στερία από όκια έκει φοζουμένα ότσι έκι ο οχτρέ τσαι ο τσίνδυνε . Α μερία πφι ό ‘κι  ορούα  έκι προς τα θάασσα διότσι ό ‘κι φοζουμένα  ότσι ο οχτρέ τσαι ο τσίνδυνε έκι θα μόλει από οπά … 

Τσαι όμως κάκοιοι πφι ίγκιαει ποίντε βαρκάδα οπά κοντά νι οράκαει τσαι νιε ξερήαει με το  τόξο .. Όρπα πφι έκει ψυχομαχούα  έκει μουρμουρίζα : Καλέ πόσιου κακότυχο τσαι κακομοιριαστά ένι ;

Εζού από τα στερία έμα απαντέχα τον οχτρέ τσαι το τσίνδυνε τσαι έτενη φαγκήστε από τα θάασσα πφι  εκχαρά προστασία . 

Διδαχή : Κάτσι βολέ έταει πφι έμε  κιστήντε ότσι  ου ‘νι έχουντα φόβο είνι μπαήντα βλαβερά τσαι άλλοι βολέ έταει πφι είνι έχουντα φόβο είνι μπαήντα ωφέλιμα … 

Ένα φόβο να νι έχερε τσαι γιούρε να ξοικάζερε 

Για όρα να προσέχερε τσαι ας μη νι απαντέχερε …. 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …να αποφύνουμε το τσίνδυνε ….

 .. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

———————————-

………..Το μονόφθαλμο ελάφι …….. 

Μια φορά ένα τυφλό ( από το ένα μάτι ) , μονόφθαλμο ελάφι , επήγε κοντά στον αιγιαλό να βοσκήσει . Με το καλό του μάτι εβλεπε την στεριά απο όπου φοβόταν πως ήταν ο εχθρός και ο κίνδυνος .. 

Και όμως κάποιοι που έκαναν βαρκάδα έκει κοντά το είδαν και  του έριξαν με το τόξο . Έκει που ψυχομαχούσε μουρμούριζε . Καλά πόσο κακότυχο και κακόμοιρο είμαι . Εγώ από την στεριά περίμενα τον εχθρό και τον κίνδυνο και μου  παρουσιάστηκε από την θάλασσα  από όπου εζήτησα προστασία . 

Διδαχή: Κάτι φορές εκείνα που πιστεύουμε ότι δεν έχουν φόβο βγαίνουν βλαβερά και άλλες φορές έκείνα που έχουνε φόβο βγαίνουν ωφέλιμα … 

Ένα φόβο να τον έχεις και γύρω σου να κοιτάζεις 

Και κοίτα να προσέχεις και ας μην το απαντέχεις … 

 Να αποφεύγουμε τον κίνδυνο . 

Καλό ξημέρωμα ….. ΜΙΛΑΜΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *