ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Παράστσι 3 του Αγούστου 2018 .Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι . 

Κουμπάρε κια έσει ; Έα να οραθούμε .= 

Κουμπάρε που είσαι ; Έλα να ιδωθούμε . 

Εσούκα κουμπάρε , να ποίου ένα θελημάτσι τσαι απέ θα μόλου .

Έφτασα κουμπάρε , να κάνω ένα θεληματάκι ( δουλίτσα )

 και μετά θα έρθω. 

Ποίε τα δουλεία ντοι κουμπάρε = κάνε την δουλειά σου κουμπάρε . 

Εζού όρεγη θα ένει τσαι θα απαντέχου   =

Εγώ εδώ θα είμαι και θα περιμένω . 

Ο θα αληκογκίσου  = δεν θα καθυστερήσω . 

Α δουλεία μπρί ή´ μπρού από όα  = Η δουλειά πριν από όλα . 

Να εσούκα τσιόα  .= να έφτασα κιόλας . 

Α ούρα κα , πφουρ έκει α αμέρα ντοι ;

Η ώρα η καλή , πως ήταν η ημερα σου ;

Έτρου τσαι έτρου κουμπάρε , α δικά ντοι ;= 

Έτσι και έτσι κουμπάρε , η δικιά σου 

Α σαμερινα αμέρα να μη ξαναμόλει ..= 

Η σημερινή ημέρα να μην ξανάρθει . 

….. ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … ΜΕ ΥΓΕΙΑ …. ‘ 

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *