ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ … 

Παράστσι 29 του Μάτζη 2019 Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ . 

 Ο Καλλιοτζή : συνέχεια από τουρ αητοί του Μαλεβού . 

Διαστευή από τάν Ελένη Μάνου ….  

Νιε νιάκατε χώρε αλλαργηνοί  σhίνοι τσαι Βιλαέτια 

Το Καλλιοτζή εκλείκαει τθα Σίκαινα οι Τούρτσοι .

Φωνά εμπαλήτσε ο Καλλιοτζή  τσαι δενατά φωνηάε . 

—Ο ‘νι πουλάτσι ογλήγορε να ζάει τα τάσου Μάνη

—να   ζάει ν’αλεί το Ζαχαριά το γκαρδιακό μι θίλε

—δύου χιλιάδε με ‘κλείκαει τθο σπήλι ακατούσε 

Τσαι ξεγναγκίε ολονυχκίς ,  από  τον Άγιε Λία  

Σα χιλιντρίε το άγο σι  , σα το στοιχειέ κοτζίε:

Κια έσι Δηνήτρη Καλλιοτζή πρώτε μι μπουραζέρη 

Οι Τούρτσοι σαν ενιάκαει το Ζαχαριά πφε κάνε 

Άλλοι του λότζοι εγκριούφταει του βράχοι άλλοι γκρενίσταει . 

Κχαμπάτσε τότθε ο Ζαχαριά το σπήλι τσαι εζάτσε 

— Κα ντι αμέρα Καλλιοτζή  — Καώςτον Καπετάνιε . 

—Τσι έσι ποίου Καλλιοτζή πρώτε μι μπουραζέρη . 

— Τσι να ντ ‘αλήου Ζαχαριά πρώτε μι Καπετάνιε 

 ξοίκα , όρα τα χάλια μι τσαί πφούρ εκατατζία 

 το πούα μι ν’ εκόβαει του χέρε μι νι ένι ίκχου 

—Αϊθή να μη κιοτέψερε έτρου ο θα ντ’αφήου 

Ταν πόλη ένι απολύου για γιατρέ να μόλει να ντι γιάνει.

Του χέρε σου εδούκαει τσαι σταυρουτά θιλήτθαει… 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΣΕ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ. 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

…………………….

το ακούσατε χώρες μακρινές βουνά και βιλαέτια 

Τον Καλλιοτζή τον έκλεισαν στην Σίκαινα οι Τούρκοι 

Φωνή βγάζει  ο Καλλιοτζής  και δυνατά φωνάζει . 

Δεν είν’πουλί ογρήγορο να πάει στην μέσα Μάνη 

Να πάει να πει του Ζαχαριά του Καρδιακού μου  φίλου

Δύο χιλιάδες μ’έκλεισαν , στην σπηλιά αποκάτω . 

Και ξεγνάντισε ολονυχτίς από τον Άγιο  Ηλία . 

Σαν τ’άλογο χλιμίντρισε , σαν το θεριό βογγάει

Που είσαι Δημήτρη Καλλιοτζή , αδερφοποιητέ μου 

Οι Τούρκοι σαν το άκουσαν ο Ζαχαριάς πως  ήρθε 

Άλλοι στον λόγγο κρύφτηκαν , στα βράχια γκρεμιστήκαν

Κατέβηκε τότε ο Ζαχαριάς και στην σπηλιά επήγε 

Καλή σου μέρα Καλλιοτζή καλώς τόν καπετάνιο

Τι κάνεις ωρέ Καλλιοτζή πρώτε μου μπουραζέρη . 

Τι να σου πώ βρε Ζαχαριά πρώτε μου καπετάνιε 

Κοίτα και δες τα χάλια μου και αυτή μου την κατάντια 

Το πόδι μου το έκοψαν στο χέρι το κρατάω  

Αδελφέ μου να μην φοβηθείς , έτσι δεν θα σ’αφήσω 

Στην πόλη στέλνω για γιατρό για νάρθει να σε γιάνει

Τα χέρια τους εδώσανε και σταυρωτά φιλήθηκαν . 

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ .ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *