ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 29 του Δετσέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Εσούτσε ο τσαιρέ να ζάει το καμπτζί σκολείε τσε σαν καλοί γονείε εζάκαει να νη γράψωει τα πρώτε τάξη τα ( ψιμούρα ) . Όρπα εφανερούκαει το Διάσκαλε το πρόβλημα του υζού σου . Με τα νία τσε με ταν άβα κουβέντα οι γονείε εμαρτυρήκαει το επάγγελμα σου τσε το ιστορικό σου , απο γονείε ως παππούδε . Ο διάσκαλε Εμπαλήτσε κάποιερ συμπέρασμα . Εκαλέτσε το μιτσή κοντά ση , μπαλήτσε απο τα μπρούσα ση το χρυσέ ρολόγι ση τσε απρούτσετε τα χέρα ση προς το μιτσή καμπτζί . Το καμπτζί ανοίε τα πάμα ση , τσε καθως νιε ανοίε ετσιτάε ένα χρυσέ δαχκυλίδι . Έκει χαρατθέ τάνου τα βέρα το όνουμα τα μανή πφι νιε ξεγεννάτσε . Ο μιτσή νι’ εκρέβε τότθε πφι ενάτθε…
γιάκεινη έκει κχοντούκχου τα πάμα ση κλειστά για να μη χάει τα βέρα . ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ΜΕ ΥΓΕΙΑ
Με το Καλε να μόλει ο τσαινούρτση χρόνε .

Για να μη βασανιστεί , εν πρέπουντα να νιληθεί
Κάθε ούρα κάθε μέρα , χωρις ντροκή τσε με αέρα …
…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
…………………………….. …………
Έφτασε ο καιρός να Πάει το παιδί σχολείο και σαν καλοί γονείς επήγαν να το γράψουν στην πρώτη τάξη . Εκεί εφανέρωσαν στο δάσκαλο του το πρόβλημα του γυιού τους . Με την μία και την άλλη κουβέντα μαρτύρησαν το επάγγελμα τους και το ιστορικό τους από γονειούς ως τους παππούδες . Ο δάσκαλος έβγαλε κάποιο συμπέρασμα . . Εκάλεσε το μικρό κοντά του , έβγαλε απο την τσέπη του το χρυσό ρολόϊ του και άπλωσε το χέρι του προς το μικρο παιδί .
Το παιδί άνοιξε την παλάμη του και καθώς την άνοιξε έπεσε ένα χρυσό δαχτυλίδι . Ήταν χαραγμένο , επάνω στο δαχτυλίδι το όνομα της μαμής που τον ξεγέννησε και πο ο μικρός έκλεψε τότε που γεννήθηκε . Γι αυτό κρατούσε την παλάμη του κλειστή, για να μην χάσει την βέρα . ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΑ . ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΕΛΘΕΙ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ .

Για να μην βασανιστεί , πρέπει και να μιληθει
Κάθε ώρα κάθε μέρα Χωρις ντροπή και με αέρα ..
………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *