ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Παράστσι 28 του Σερικχή 2019 . Α Τσακωνοπαρέα 

Το πλυντήριε #2 : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Το ρυάτσι οπά τθο  ποταμό , 

εκχρίζα τα ιίτα α Ρηνιώ 

Ταν ίσιε Μερία ένι α πλύστρα σι

Τσαι τα σhοβά ο σhίτθα σι … 

— Μπα, μπα κέφια ένι ορούα .  

— Τσι να ποίου α σκοκεινά εζού , άτζε α αμέρα τσαι ένι ποία τσαι καΐα  τσαι ακόνη ούτε τα έμισα ο κχρία . Ορή να κχρίσου  τα σκούρα τσαι απέ να σι ξεμπάλου . 

— Γειτόνισα μι , έκεινη ένι παλαίγκα από τα σύνταχα να ντ’ αλήου 

—Το Θεό ντι βρε Ερήνη μην αρχηνίζερε πάλι τα ιίδα 

— Ορή ποίε ότσι ποίερε σάμερε , έτρου τσαι αλλίου ένταει τα πράμματα ου ‘νι γινούμενα από τα νια ναμέρα ως ταν άβα . 

— Βρε Ερήνη άφε μι ταν άραχλε να μπάτσε τσαι έμα τελειούκχα 

νάχερε ότσι έσι αγαπούα … 

—Ναι θα ντ’αφήου γειτόνισα μι για έδαρη αλλά  ταχία , να ξημερούει πρώτα ο Θεός , έα να κίουμε ένα καφούτςhι τσαι να σι αλήουμε λιγάτσι .. 

— Ερήνη ο ‘νι πορούα καρδία μι ταχία θα ζάου το κάμπο , ένι έχα ένα θέλημα να ποίου …

—Ποίε δουλεία ντι τσαι ταν ασικρία αμέρα ένι , ο θα χαθούμε μαθές , ένα πόρε έμε . 

…….Με το καλέ να ξημερουθούμε όλοι νάμου ……

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

…….σhίτθα = χωρίστρα ……

——————————————————- 

—Στο ρέμα εκεί στο ποταμό 

Πλένει τα ρούχα η Ρηνιώ 

Δεξιά μεριά είναι η πλύστρα της 

Αριστερά η χωρίστρα της … 

—Μπα, μπα κέφια βλέπω … 

—τι να κάνω η σκοτεινή εγώ πήρε η ‘μέρα και κάνει και ζέστη και ακόμα ούτε τα μισά δεν έπλυνα . Να πλύνω τα σκούρα και μετά να τα ξεβγάλω … 

— Γειτόνισα μου αυτό προσπαθώ να σου πώ από το πρωΐ … 

—Στο Θεό σου βρε Ειρήνη μην αρχινάς πάλι τα ίδια .. 

Να κάνε ότι κάνεις σήμερα , έτσι και αλλιώς αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από την μια μέρα στην άλλη ..

— Βρε Ειρήνη άφησε με την  καημένη , να μπας και ετελείωνα νάχεις ότι αγαπάς … 

— Ναι θα σ’αφήσω γειτόνισα μου για τώρα , αλλά αύριο , να ξημερώσει πρώτα ο Θεός , έλα να πιούμε ένα καφέ και να τα πούμε λιγάκι …  

— Δεν μπορώ καρδιά μου αύριο θα πάω στην Παραλία έχω νια δουλειά να κάνω .

— κάνε την δουλειά σου και μεθαύριο ημέρα είναι , δεν θα χαθούμε μαθές , μια πόρτα είμαστε … 

…Με το καλό να ξημερωθούμε όλοι μας ….

…….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *