ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 28 του Αωνάρη 2017 .. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ….

Ο κάμπο έτενη τθού Τσάκωνε έκει ονοιάζου με τα γη τα Απατζελία .
Α κρίσα μπόλικο , το φαέ μπόλικο τα μποστάνια ατσhά .
Μόλις ο τσαιρέ έκει ζυγούνου οι εργάτοι έτοιμοι : το δρεπάνι τσε α τσία τα κύρια εργαλεία . Έτοιμοι τσε οι βάρτσε ……
Ο ( Αγώνα ) του Θωήνα , οι τράτε του Νιχάλη του Μανούσου τσε του Σπύρου του Αλευρά , α ( Ατζελικώ ) του Φραγκούλη τσε α (Δέσποινα ) του Νικόα του Παπαΐδά , είγκιαει το γεφύρουμα τα Τσακωνιά με ταν Αργολίδα . Ενα κοϊθίνι παξιμάϊδα , ένα γυαλί Άι , δύου φορεσίλε ίιτα , νία κουρελιού νία λιοπάνα τσε χωλιατοί πφι είγκιαει αφήντε κίσου ταν οικογένεια σου είγκιαει τσινούντε ……
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

Του Αυγούστου του εικοσιπέντε
Έατθε έμε περιμέντε
Όλοι τα γιορτά νάμου
τσε τα Τσακωνοπαρέα νάμου .

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *