ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Παράστσι  27 του Δετσέμπρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα .. 

Αίσωπο #79 : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη . 

……….Το χιουρί τσαι το κουνάρι ………

Ένα χιουρί τσαι ένα κουνάρι ήγκιαει  βρίζουντα το ένα το άλλιου. Το χιουρί έκι ορτσισκούμενε τθο όνουμα τα Θεά  Αφροδίτη ότσι άκει να ξεστσίσει με τουρ όντου σι το κουνάρι. Το κουνάρι απογήτθε περιπαιχκικά. Ένι ολοφάνερε ότσι  α Θεά ντ’ ένι εχκιμούα πρεσιού γιάκεινη ούγειε φάει το κρίε ντι πφι ένι βρομούντα ο’νι επιτρέγκα νι να ζυγούει  κοντά το ναό σι . 

Το χιουρί νι απογήτθε. Έγκεινη ένι δενάχουντα το πόσιου μ’ένι αγαπούα α Θεά . Ούγειε μι σκωτούει, νη μι ποι κακό, νι ένι γιουρίζα ταν ίσhα. Εκιού όμως έσι βρωμούντα ζωντανέ τσαι σκωρετέ. 

 Ο μύθο ένι θέου να αλεί νάμου ότσι : ο καλέ ρήτορα τον κακό όγο νι ένι γιουρίζου με το μέρη σι τσαί νι ένι φανερούκχου σαν παίνια… 

….,…Καλέ ξημέρουμα σε όλοι νάμου …….

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………. 

Ένα γουρουνάκι και ένα σκυλάκι έβριζαν το ένα το άλλο. Το γουρουνάκι ορκιζόταν στο όνομα της θεάς Αφροδίτης ότι θα ξέσκιζε με τα δόντια του το σκυλάκι. Το σκυλάκι απάντησε περιπαιχτικά. Είναι ολοφάνερο ότι η θεά σε εκτιμά πολύ γιαυτό οποίος φάει το κρέας σου που βρωμάει δεν του επιτρέπει να ζυγώνει κοντά στο ναό της.

Το γουρουνάκι απάντησε. Αυτό δείχνει το πόσο με αγαπάει η θεά. Οποίος με σκοτώσει ή μου κάνει κακό, του γυρίζει την πλάτη (τον αποστρέφεται). Εσύ όμως βρωμάς ζωντανό κια πεθαμένο.

Ο μύθος θέλει να μας πει ότι: ο καλός ρήτορας τον κακό το λόγο τον γυρίζει με το μέρος του και τον φανερώνει σαν έπαινο…

………..καλό ξημέρωμα σε όλους μας……….

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *