ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………ΕΜΕ  ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Παράστσι 27 του Απρίλη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .

………  ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ…… 

Ανηφορία κάτσι τσι , τσαι νιε εχαιρεκήα 

Α ούρα κα Τσακώνισα , τσι έσει φκειάνα ; τσι έσει ποία ;

Τσυρά μη έσει μοναχά ; κια είνει τα καμπτζία ;

Οι γέροντε , οι κοπελιέ , γιατσί τόσα ερηνία ; 

Οι νέοι όλοι φύγκαει , ερημούκαει οι πορίλε 

Σάματσι έμε πλερούκχουντε , παληούτεροι αμαρκίλε .

Τσυρά μη ο ‘νει κιστίουνει, ο ‘νει από αμαρκίλε 

Εκάναει άλλοι εποχαί , αλλοιώτσιχοι χρονίλε . 

Από κια έσει παρήου ξένε μη ; τσαι τσι έσει κχαράχου ;

Τα γρούσα πάντως έσει νιου , για Τσάκωνα έσει δενάχου .

…………. ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ………….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΥΓΕΙΑ 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

…………………………………..

Ανηφόρισα το κάτι τις και την εχαιρέτησα . 

Η ώρα η καλή Τσακώνισα , τι φτειάνεις; και τι κάνεις ;

Κυρά μου είσαι μοναχή ; Πού είναι τα παιδιά ;

Οι γέροντες , οι κοπελιές , γιατί τόση ερημιά ;

-Οι νέοι όλοι φύγανε ,ερήμωσαν οι δρόμοι ,

Λες και εμείς πληρώνουμε , παληώτερες αμαρτίες . 

Κυρά μου δεν το πιστεύω εγώ , πως είναι αμαρτίες ,

Ήρθανε άλλες εποχές αλλιώτικοι χρόνοι ήρθαν . 

Από που έρχεσαι ξένε μου ,και τι ζητάς ; Τι ψάχνεις;

Τη γλώσσα πάντως την μιλάς ,για Τσάκωνας μου δείχνεις ….. 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ . 

ΚΑΛΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑ .  ΜΕ ΑΡΚΕΤΗ ΥΓΕΙΑ . 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *