ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΠΑράστσι 26 του Γενάρη 2018!. Τσακωνοπαρέα μη

Τάνου σε ψεά ραχούλα , κασημένα βλαχοπούλα
Τα ρόκα ση ένει νέσα , προύατα τσε βάνοι εφυάτθα
Ροβόλησε , ροβόλησε , βρε βλάχα μη τα προύατα
Τςhοπανόπουλε ένει τραγουδούντα τσε τα ντιλιβίρα ε ντήντα .
Ένει όλιου τραγουδούντα με παράπονε ένει βούντα .
Ροβόλησε βρε βάσανε , τσε κχάμπα απο το διάσελε .
Ρο , ρο τσε πρι ,πρι , πρι , βάρει να μόλοει το μαντρί
Πρι τσε πρι τσε ρο ρο ρο φέρε ση το ροδαμό ….
Το τρίτε δεκαήμερε του Αγούστου , ενέτζε 3 απότομοι βροχάδε .
Σε έκει έχου προορατέ ( μαντευτέ ) ο παππού απο τα σημάϊδα τον ουρανέ , όπφουρ έκει προορού το τσι έκει περιμέντα ταν οικογένεια με το σβάϊσμα τα ίςhα απο θυτέ δικό ση ζωύφι.
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … ΜΕ ΥΓΕΙΑ ……
…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………
Ταν ίςhα ο παππού εσβαήε , τάχατε τσι να οράτσε ;
Μπάτσε α γρούσα εχανουμένα ; χωλιατέ πφι απαραμάτσε;;;;;;
………………
Πάνω σε ψηλή ραχούλα , κάθεται μια βοσκοπούλα
Και την ρόκα της κρατάει , προβατάκια αρνιά φυλάει
Ροβόλατα, ροβόλατα , βλαχούλα μου τα πρόβατα
Τσοπανόπουλο απο πέρα τραγουδάει με την φλογέρα
Τραγουδάει το καημένο με παράπονο θλιμμένο
Ροβόλατα τα βρε βάσανο τα πρόβατα απ’ το διάσελο
Ρο-ρο και πρι -πρι -πρι βάρτα να ‘ρθούνε στο μαντρί
Πρι καί πρι και ρο-ρο-ρο βάρτα να ‘ρθούνε για νερό
Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου έφερε τρει απότομες βροχές
Τις είχε μαντέψει ο παππούς απο τα σημάδια πού έβλεπε στον ουρανό , όπως μάντευε τι θα συνέβαινε στην οικογένεια με το διάβασμα της πλάτης από σφαγμένο δικό του ζωντανό ..
ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ … ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
……ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
Τήν πλάτη ο παππούς εδιάβασε , άραγε τι να είδε ;
Μήπως η γλώσσα χάνεται ;πού στεναχωρημένος είναι ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *