ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….  

Παράστσι 26 του Αωνάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα … 

Αίσωπο #68 : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη . 

…………..Οι δύου θίλοι τσαι α Αρκούδα…………  

  Δύου θίλοι ίγκιαει ποίντε περίπατε . Ξαφνικά , να νια αρκούδα πουρτέσε σου … Ο ένα ίσια πφι επροφτάτσε τσαι εμπαήτσε σ’ένα δεντρικό τσαι όρπα εγκριούφτε . Ο άλλε άμα τσαι οράτσε το θερίε πφι έκι έτοιμο να νι ρουκήξει τσαι να βουκχιάσει , ετσιτάε κατά γης τσαι έκι ποίου το πενατέ . Α αρκούδα τότθε νιε ζυγούτσε τσαι νι έκι νυρίζα , αλλά έτενη έκι κχοντούκχου ταν ανάσα σι τσαι α αρκούδα νιε περαήε για πενατέ τσαι ο κειράε νι . Έκι νιουρίζου ετήνε ότσι οι αρκούδε ου ‘νι κειράζουντα του πενατοί . Αφού εφύτζε α αρκούδα εκχαμπάτσε τσαι ο άλλε από το δεντρικό τσαι ερωτήτσε έτενη πφι έκι ποίου το σκωρετέ . Ο ‘σι αού μι τσι μυστικό ντ’επέτσε α αρκούδα τθαν αβουτάνα . Τότθε έτενη απογήτθε : Μ’ επέτσε ότσι : από ογή τσαι πέρε να μην ποίνου περίπατε με θίλοι πφι ταν ούρα ταρ ανάτζη τσαι του τσινδύνου μι είνι απαρατούντε σύξυλε … 

Διδαχή : το καλέ θίλε νι έσι ορού τθαν ανάτζη τσαι το τσίνδυνε …

…. Αγαπήνετε τσαι βοηθήνετε το δίπα νιούμου  ……. 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

——————————————————————————-

Δύο φίλοι περπατούσαν. Ξαφνικά να,  μια αρκούδα μπροστά τους… Ο ένας ίσα που επρόφτασε και ανέβηκε σ’ένα δέντρο και έκει κρύφτηκε. Ο άλλος όταν είδε το θηρίο που ήταν έτοιμο να του ορμήσει και να τον  βουτήξει, έπεσε κατά γης και έκανε τον πεθαμένο. Η αρκούδα τότε τον εζύγωσε και τον μύριζε, αλλά εκείνος κρατούσε την αναπνοή του και η αρκούδα τον πέρασε και για πεθαμένο και δεν τον πείραξε. Ήξερε εκείνος ότι οι αρκούδες δεν πειράζουν τους πεθαμένους. Αφού έφυγε η αρκούδα κατέβηκε και ο άλλος από το δέντρο και ρώτησε εκείνον που έκανε τον πεθαμένο. Δεν μου λες τι μυστικό σου είπε η αρκούδα στο αυτί; Τότε εκείνος απάντησε: Μου είπε ότι: από εδώ και πέρα να μην πηγαίνω περίπατε με φίλους που στην ώρα της ανάγκης και του κινδύνου με αφήνουν σύξυλο…Διδαχή: τον καλό φίλο τον βλέπεις στην ανάγκη και στον κίνδυνο……. αγαπάτε και βοηθάτε το διπλανό σας……..

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *