ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Παράστσι 25 του Γενάρη 2019 … Τσακωνοπαρέα μοι . 

Διάλογο : του Πάνου Μαρνέρη . 

Ο ‘ σει αούα μοι τσι κρυάδα ένει έντανη … 

Ο ‘νει τσαι τόσιου βρε Μαριγώ….. 

Ο ‘νει τσαι τόσιου ; Αλλά τσι ένει αούα σ’ετίου σάματσι έσει μπαήνα τάτσου καθόλου … . 

Ο ‘νει τάτσου έδαρη ; Κια  ένει …. 

Όρα  μην έσει τάτσου , τα τσιουφά μπαλήτσερε , ίσια με το κώλε τα τςhαϊθία τσαι κίσου τάσου . 

Τσαι τσι να μπαήου τάτσου να ποίου ; 

Να νάρερε λίγο αέρα βρε Χριστσιανά … 

Ένει μπαήνα ένει ποία του δουλείε μοι τσαι κίσου τάσου . 

Τάτσου έσει μπαήνα να νάρερε κάνα Νταβελέ για ταν ικχάρα τσι τσίπτα άλλιου τσι δουλείε τσαι πράσινα άογα …. 

Τσι έσει θέα να ποίου κάθε βοά πφι ένει μπαήνα να ντι δίνου τσαι αναφορά ; Μαριγώ ε Μαριγώ εμπαήκα .. Ζουρλίστερε ;

Βρε τσι έσει μπαήνα ,……  κχοάτσοι  θα κιάσερε  με το τάσου ,τάσου . 

Αααα εκιού έσει έγκα λέου λέου να κιαθούμε  όπφουρ ένει δενάχουντα . 

Όλε ο κόσμο ένει αού ότσι ένει ποία κρυάδα αλλά εκιού ; Μπααα ο ‘νει ποία  τσαι πρεσιού .. κια νι οράτσερε  στροτζυοκατσατά δίπα  από τα φωτογωνία ;  ή´ τσαπρουτά ακατούσε από του λιοπάνε ; … 

Αααα νιε χοντριάτζιερε τα δουλεία ντι , για τα σίδερα έσει , άϊντε τσαι ξεποτσούσου  μοι από όρεγη  χάμου παλιο ζουρλοκούδουνε ……

 Καλέ ξημέρουμα , όμορφο συνταχινά ….. με υγεία … 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

———————————— 

Δεν μου λές  τι κρύο είναι αυτό ;

Δεν είναι  και τόσο βρε Μαριγώ … 

Δεν είναι και τόσο ; Αλλά τι λέω σε σένα μήπως κά βγαίνεις έξω καθόλου ; 

Δεν είμαι έξω τώρα ; Που είμαι ; 

Κοίτα μήπως και είσαι έξω . Το κεφάλι έβγαλες ίσια με το κώλο της βελόνας και πίσω μέσα … 

Και τι να βγώ έξω να κάνω ;

Να πάρεις λίγο αέρα βρε Χριστιανή . 

Βγαίνω κάνω τις δουλειές μου και πίσω μέσα . 

Έξω βγαίνεις να πάρεις κάνα δαυλί για την φωτιά και τίποτα άλλο , τι δουλειές και πράσινα άλογα ; 

Τι θέλεις να κάνω κάθε φορά που βγαίνω να σου δίνω αναφορά . 

Μαριγώ εεεε Μαριγώ εβγήκααα … τρελάθηκες ; 

Τι βγαίνεις , σκουλήκια θα πιάσεις με το μέσα , μέσα …

Ααα εσυ το πας γύρω γύρω να τσακωθούμε..όπως φαίνεται . 

Όλος ο κόσμος λέει πως κάνει κρύο αλλά εσυ ;

(Μπααα δεν κάνει πολύ ) , που το είδες στρογγυλοκαθισμένη στο πλάϊ της φωτογωνιάς ή´ ξαπλωμένη κάτω από τις λιοπάνες … 

Αααα τι χόντρηνες την δουλειά σου , για τα σίδερα είσαι , άντε και ξεφορτώσου με  από εδώ χάμω παλιο τρελλοκουλδουνο ….

Καλό ξημέρωμα ,  όμορφο πρωϊνο , με υγεία 

…….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *