ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 24 του Νοέμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Έμαει δοτσιμάζουντα τσε ενεί τα καμπτζία να φουσάμε τα μπουρνού δίχως να νη καταφερήκχουμε . Έκει θέντα τέχρα τσε δένανη για να νη φουσάρε . Σε όα τα λιτριιδία ο ίιδε αγώνα α ίιδε σκληρά δουλεία για το βογητέ άι .
Του Τερού τα λιτριιδία είγκιαει : του Λαλουδάτση , του Μίχα τσε το Καογεριχό . Τθο Σαπουνάτσι : του Κώστα του Παπουλάκου , του Τσhόνγκα , του Κολοκούρη , τσε του Λαγοδόντη . Τθο Κάμπο το λιτριιδίε ( καραγκιόζη ) του Γιώργου Παπουλάκου . Σε ένταει όα τα λιτριιδία ο ‘κει έγκα ελήα χατά . Τα σταμνία τθα κατούγια καθαριστά από τα μούργα , έτοιμα για τα τσαινουρτσία σοδεία . Το περίσεμα άκει να ταξιδέψει με τα καΐτσια για πούλημα το Περαία . Οι γουναίτσε για καλέ ποδαρικό είγκιαει φκειάντε Τεγανίτε για ταν οικογένεια τσε για θίλεμα τσε οι εφτςαί , καοφάητε τσε του χρόνου , δίντε τσε αρίκχουντε ……
Καλε ξημέρουμα Τσακωνοπαρέα μη . Βοηθήνετε αμα έτθε πορούντε.

Τα μπουρού για να φουσάρε
Εθέντα τέχρα τσε πλεμόνια
Μάθετε όμως τσε τα γρούσα
να αραμάει για τα εγγόνια ……
………ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *