ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 


..ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΣΙΧΟ ΤΡΑΓΟΥΪΔΙ (Κάλαντα ) 

Κα νιούμου αμέρα άρχοντε τσαι αν ένι  ορισμό νιούμου 

τα γέννα  του Ιησού Χριστού ,να αλήου ταν αφεγκία νιούμου 

Χριστέ ενάτθε σάμερε τθα βηθλεέμ  τα χώρα

Τσαι οι  ουρανοί  γιορτάζουνται ,χαρά τθα φύση όα .

Τάσου το σπήλη το παχνί,  ενάτθε ο βασιλήα 

Ο ποιητή τθουρ ουρανοί ,Του κόσμου ο Σωκήρα

Πρεσσοί  Ατζέλοι ψάλλουντε , το Δόξα τραγουδούντε

Τσαι  όλοι οι τσhοπάνηδε με κίστι προστσυνούντε .

Τςhεί Μάγοι ετσινήκαει  , καούϊδα να αποσούνει

Ιησού το νεογεννατέ να ζάνει ν’ασημούνει 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *