ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Παράστσι 13 του ΑΩΝΑΡΗ 2018 . 

Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι . 

Θίλε μοι τσι έσει ποίου; = φίλε μου τι κάνεις ; 

Εζάτσερε να μπανιαρηστήρε σάμερε ; 

Επήγες να Μπανιαριστείς σήμερα ; 

 Ο ‘Ζάκα θίλε μοι . = δεν πήγα φίλε μου 

Γιατσί ; εκιού ο ‘σει  χάνου νι = γιατί ; Εσύ δεν το χάνεις

Να οράκα ένα σύγνεφο πφι ετσήβε από τα Σκούϊθα τσαι ‘φοζάμα.

Να είδα ένα σύννεφο που φάνηκε στην Σκούφια και φοβήθηκα . 

Αλλά τσι να αλήου ένα αέρα έκει τθαΐχου τα κοτρόνια 

Αλλα τι να  πώ , ένας αέρας εσήκωνε τις πέτρες .. 

Έκει έχουντα τσαι πρεσιού τσύμα = Είχε και πολύ κύμα 

Για ‘γκεινη ο ζάκα = γι αυτό δεν πήγα 

Κα μπήτσερε θίλε μοι = καλά έκανες φίλε μου….

 

ΚΑΛΕ  ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ . 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *