ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……

Πέφτα  21 του Σερικχή 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

Αφιερουτέ τα Μάτη μοι ταν ηρωίδα μοι .

Τουρ 21 του Σερικχή το 2002 εσκωρέτθε α μάτη μη . 

Σαν σάμερε εσκωρέτθε α ηρωϊδα μοι .  

Ο πιο προοδευτικό ο πιο ειλικρινή , ο πιο εργακικό ,  ο πιο όμορφο τθα  ψιούχα τσαι το κορμό , άντρωπο  πφι ενιουρία ποτές . Άντρωπο πφι για να ζει τα καμπτζία σοι μέχρι τσαι διακονιάρα  εμπαήτσε  . Ο άντρωπο πφι έκει καθαρίζου το χατέ πορτοκάλι για να ζαλέτσει δύου φιλέρε τσαι να δει τα καμπτζία σοι .  Ο άντρωπο πφι ζάουτά τσαι  με του πούε με αποσούτσε  τον Γιατρέ τον Αγιε Λίδι τσαι με δούτσε ζωή για Δέφτερε βοά . Ο άντρωπο πφι αν νη είγκιαει βάντε ένσημα για τα μεροκάματα σοι άκει να μπαεί πρωταθλητή . 

Ο άντρωπο α αβάρετε , πφι αντιματωπείε τα ζωή σοι όα με το γέλιε το αστείο τσαί  το τραγούϊδι … ο άντρωπο ο οποίε εκαταγκίτσε τον εγωισμό σοι τσαι τα περηφάνεια σοι απουρτέσε ταν ανάτζη , τσαι ταν αγάκη για ταν οικογένεια σοι .

Ο άντρωπο πφι έκει ο όνε τα οικογένεια για να ζεί τα καμπτζία σοι τσαί να στηρίξει τον άτςhωπο σοι 

Ο άντρωπο πφι κάποτε εψιθυρίε ταν αβουτάνα μοι τσαι με πέτσε για τον υιοθεκιστέ μοι υζέ ( όρκο μοι έγκεινη το καμπτζί να νη αγαπήνερε πλέκιεριου από τα άβα , από το αίμα ντη  )  . Ο άντρωπο πφι άμα εχάτθε το καμπτζί μοι μ’ αγκαλιάε τσαι με πέτσε . Όρα καμπτζί μοι εζού ένει ξέρα , ένει νιουρίζα τον πόνε ντοι , διότσι  καμπτζί μοι εζού εχάκα τέσσερα . 

Ο άντρωπο πφι ενώ έκει αραματά παράλυτε από το εγκεφαλικό ετθαείε τα χέρα σοι δακρυστά για να  μη χαϊδέψει να χαϊδέψει το ξενητευτέ σοι  καμπτζί  τσαι να νη καθυσηχάσει . 

Έντανη έκει α Μάτη μοι …. 

Α Τούλα του Λαρίου  ! Α Τούλα του Καμπούρη ! 

Μαααα . Με ‘σει λείπα  ο  ντε χοντάκα ! , έτρου έκει το  γραφτέ …. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *