ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Παράστσι 22 του Μάτζη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα … 

Αίσωπο #39 .. Διαστευή του Πάνου Μαρνέρη … 

………… Ο χωρόγο τσαι ο παγουτέ ούϊθι ……….,,,

Νία ψιουχρά χειμωνιάτσιχο συνταχινά ένα χωρόγο ερέτσε ένα ούϊθι πφι έκει πενταγούϊδι τσαι έτοιμο να ψοϊθει από τα  πρεσσά κρυάδα . 

Νιε ελυπήτθε λοιπόν ,νιε κιάτσε με του χέρε σι τσαι νιε βαλήτσε το γκόρφο σι να νι σhoνίσει τσαι να νι φέρει τα συγκά σι . Ο ούϊθι άμα τσαι εςhονήστε εθυνήτθε ότσι έκει σιουρούμενε τσαι εκατςήτσε τον ευεργέτα σι  ούγειε εσκωρέτθε …

Ο κακοϊδύστυχο ο χωρόγο , τα τελευταία σι τσαι όρπα πφι έκι μπαήνα α ψιούχα σι , επέτσε : 

Κα να πάθου διότσι  ελυπήμα το κακό ( το κακούργο ) 

Διδαχη : Οι κατσοί τσαι πονηροί ου ‘νι άσουντε όσα κα τσαι να σι ποίερε , ακόνη τσαι άμα σι γλυτούερε τα ζωή …

……Τον ούϊθι να μη νι κιάνερε ,το γκόρφο ντι μη  νι βάνερε 

Γιατσί ένι σιουρούμενε τσαι θίλε ο ‘νι κιανούμενε ………

…………. Κα τσαι όμορφο συνταχινά θιλενάδε τσαι θίλοι τσαι κατσάτε μακρύα από σιουρούμενα …………. 

………………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………….

—————————————————————

Ένα κρύο  χειμωνιάτικο πρωϊνό ένας γεωργός ευρήκε ένα φίδι

που ήταν παγωμένο από το πολύ κρύο και έτοιμο να ψοφήσει . 

Το ελυπήθηκε λοιπόν , το έπιασε στα χέρια του και το έβαλε στον κόρφο του να το ζεστάνει και να το επαναφέρει στα συγκαλά του . 

Το φίδι μόλις συνήρθε θυμήθηκε πως ήταν φίδι και δάγκωσε τον ευεργέτη του ο οποίος και πέθανε . Ο κακότυχος γεωργός στα τελευταία του και ενώ ψυχομαχούσε  είπε … 

Καλα να πάθω διότι ελυπήθηκα  το κακό .. 

Διδαχη : Οι κακοί και οι πονηροί δεν αλλάζουν όσα καλά και να τους κάνεις , ακόμα και αν τους γλυτώσεις την ζωή ….

…….Το φίδι μην το πιάνετε στον κόρφο μην το βάλετε 

Γιατί είναι ένα σούρμενο και φίλος σου δεν πιάνεται ……..

…… Καλό και όμορφο πρωϊνό , φίλες και φίλοι και σταθήτε μακρυά από τα σούρμενα ( φίδια ) …. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *