ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….
Παράστσι τσε 22 του Δετσέμπρη 2017 . ΤΔΑΚΩΝΟΠΑΡΈΑ ΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΘΑ ΜΛΟΕΙ : Γραφτέ απο τον Πάνο Μαρνέρη .

Χριστούγεννα θα μόλοει τσε να καοκοκιάσουν
Τα γέννα του Ιησού Χριστού , πρεσοί θε να γιορτάσουν .
Θα μόλει ο θεάντρωπο το κόσμο για να σούσει
Μα οι αμαρκίλε είνει πρεσοί τσε ο άντρωπο ον’ ορού σει.
Κρεψίλε τσε οι σκωτουμοί , ασέβεια τσε ψευκίλε
Ναρκωκικά , εγκλήματα , πρεσοί οι αμαρκίλε .
Γιάκεινη ένει παρίου ο Χριστέ , ενεί για να γλυτούει
Να ιδεί ταν ευογία ση να να μου συμμορφούει .
Μα τα ατςhα συμφέροντα αντίχριστα τσ’ αφύσικα ειν’ όα
Οι αντροίποι εκατατζίαμε χειρούτεροι απ’ τα ζώα
…………………………………………………….
Χριστούγεννα πάλι έρχονται και ας καλοκοπιάσουν
Την γέννα του Ιησού Χριστού πολλοί θε να γιορτάσουν .
Θα γεννηθεί ο Θεάνθρωπος , τον κόσμο να λυτρώσει
Μα οι αμαρτίες είν’ πολλές που ο άνθρωπος δεν βλέπει .
Κλεψιές πολλές και σκοτωμοί , πολυ ασέβεια και ψευτιές
Ναρκωτικά εγκλήματα , οι αμαρτίες έχουνε πρωτιές .
Για τούτο έρχετε ο Χριστός , εμάς για να γλυτώσει .
Να δώσει την ευλογία του και να μας συμμορφώσει . σε
Μα τα συμφέροντα είν’ τρανά , αφύσικα κι αντίχριστα είν’ όλα
Οι άνθρωποι καταντήσαμε χειρότεροι απ’ τα ζώα .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΑΓΑΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΕ ΝΙΟΥΜΟΥ
…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *