ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 20 του Οχτώβρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Νικόα Λαλουδάτση ( Κόλια ) , Σπύρο Κ. Τσυριάκου
Λεωνίδα Ι. Καρδαρά , Παναγιώτη Η. Λουκά
Κώστα Λυρή ( Τσιρίμπαση) Νικόα Γκουβύση ( Δέπη )
Λία Σαπουνάτση ( Γούλε ) , Θανάση Κατσίγκρη ( Τρικούπη )
Κώστα Πέτρου , Γιώργο Κ. Παπαϊδά , Γιώργο Τσουκάτε ,
ο αϊθή ση Νιχάλη πφι εσκωτθούτθε ταν αντίσταση το 1944,
Σαράντο Δ. Παπαϊδά τσε ο αϊθή ση Παναγιώτη ( ο οποίε εσκωτθούτθε τσε του οποίου το όνουμα ένει έχου γιατσι με ένει έχου βαφκιστέ ο υζέ ση Μίμη ) . Δηνήτρη Κουρμπέλη ( Ήρωα ) ,
Παναγιώτη Κώστα Αλευρά ( Παντελεήμονα ) , Γιώργο Ψαρά .
Νιχάλη Λια Αλευρά , Γιώργο Ι. Πολίτα ( Σπόρδη )
Οι αϊθήνε Κώστα Νικ. Ντουζένη ( Λαρίο ) τσε Γιάννη Νικ. Ντουζένη (Βαςhο ) , οι τσείου νέμη , αϊθήνε τα Μάτη μη …

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ.
Να έχετε ένα όμορφο ΠΑΡΑΣΤΣΙ με ΥΓΕΙΑ .
Μη ξεχένετε ότσι : Ε Ν Ε Ι …….
……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *