ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……………..

Παράστσι 20 του Δετσέμπρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα 

Πάνο Ελένη #3 μπρου του Χριστού : του Πάνου Μαρνέρη .. 

— Ο ‘κι έχουντα λεωφορείε τότθε ; 

—Έχουνταρ έκι Λενιώ τα γραμμή , έκι φύντα τα σύνταχα για Αϊθήνα 

Τσαι ένα έκι παρείντα από Αθήνα τθον Άγιελίδι κατά του 3–4 τ’αργά . 

—Εμού τα άραχλα έτθαει μαραινούμενα , από μιτσα τθα βάσανα .. 

— Ουουου χαρέ άμα άκια να ζάμε τα χωριουδάτζα νάμου αλησμόνετοι  μι είνι αραματοί έτεοι οι πεζοπορίλε . 

—Αλήιθα;;

— Ναι Λενιώ έμαει μαζουκχούμενα καμπζία από το Μέανε, από του Σαπουνάτση,  τσαι από το Τερέ ένα σωρέ καμπτζιοβόλια τσαι νι έμαει κόφουντε   με του που πούε .. 

— ως πόσοι ούρε έτθαει τςhιάχουντε ; 

— Γκάνα δύουρε ως τα Μέανα γκάνα τςhιάρι με τςhειρέμισε ως του Σαπουνάτσι τσαι γκάνα  τεσσάρι ούρε ως το Τερέ … 

— Ο ‘σι αού μι Πάνο ο ‘κι σταμακίχουντα γκάνα αυτοκίνητε να νι μου άρει ; 

— Ο ‘μαει έγκουντε από τα δημοσιά γιατσί έκι πιο μακρύα, πάρα έμαει έγκουντε από τουρ Άγιοι Πάντε  τον ανήφορε τουρ αναγανίε 

Του Λίμνε ,Μέανα , Σερνιάλι , Σαπουνάτση τσαί  Τερέ . 

— ουουου τσι παιδεμό!!!  έτζε να αλήερε τα σαμερινα καμπτζία να ποίωει το ιίδε .. 

— Έδαρη καψο Λενιώ τσαι για ποίε όγο να νι ποίωει; . 

Καώς να δετθούμε τα γέννα του Σωκήρα νάμου του Χριστού 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..

—————————————————————————————- 

—Δεν είχε λεωφορείο τότε;

—Είχε Λενιώ της γραμμής, έφευγε το πρωί για Αθήνα και ένα ερχόταν από την Αθήνα στο Λεωνιδιον κατά τις τρεις με τέσσερις το απόγευμα..

—Εσείς τα άμοιρα μαραινόσαστε, από μικρά στα βάσανα..

—Ουυυ χαρά άμα ήταν να πάμε στα χωριά μας αξέχαστες έχουν μείνει εκείνες οι πεζοπορίες.

—Αλήθεια;;

—Ναι Λενιώ μαζευόμαστε παιδιά από τα Μέλανα από τα Σαπουνακαίικα και τον Τυρό, ένα σωρό παιδαρέλια και το κόβαμε με τα πόδια…

—Πόσες ώρες περπατούσαμε;;

—Κάνα δυο ώρες ως τα Μέλανα, κάνα τριάρι με τρισήμιση στα Σαπουνακαίικα και κάνα τεσσάρι ώρες ως τον Τυρό ..

—Δεν μου λες Πάνο, δεν σταμάταγε κάνα αυτοκίνητο να σας πάρει;;;

—Δεν πηγαίναμε από τον αυτοκινητόδρομο γιατί ήταν πιο μακριά πάρα πηγαίναμε από τους Αγίους Πάντες, στον ανήφορο με τις κορδέλες, στις Λίμνες, στα Μέλανα, Σερνιάλι, Σαπουνάκη και Τυρό…

—Ουυυ τι παιδεμός!!Πηγαινε στα σημερινά παιδιά να κάνουν το ίδιο..

—Τώρα καψερή Λενιώ για ποιό λόγο να το κάνουν…

……..Καλώς να δεχτούμε την Γέννα του Σωτήρα μας …….

……………….ΜΙΛΑΝΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *