ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …..

Τσακώνισε , Τσάκωνε τσε Τσακωνόπουα …Α Τσακωνοπαρέα  ένει μιτσαίνα . Ο ενθουσιασμό ένει λείπου . Ενώ αρχινήαμε πρεσιού κα , όνη ορού ζωή , ενθουσιασμό αλλα ούτε τσε συμμετοχή . ΒΟΗΘΗΕΤΕ για να πετύχουμε . Ενει πρέπουντα να  νη κιστίουμε τσε μόνο έτρου θα μπορέμε να νη μεταδούμε ……

Τσακώνισες , Τσάκωνες και Τσακωνόπουλα . Η τσακωνοπαρέα μας μικραίνει . Ο ενθουσιασμός λείπει Ενώ αρχίσαμε πολύ καλα , δεν βλέπω ζωή , ενθουσιασμό αλλά ούτε και συμμετοχή . Βοηθήστε για να πετύχουμε . Πρέπει να το πιστέψουμε και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να το μεταδώσουμε…..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …..ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ…             ΕΜΕ  ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *