ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
Παράστσι 2 του Φλεβάρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Για όλοι του δουλείε απουρτέσε ο Αμερικάνο . Φερίκχου του μπατάτσε απο το Καστρί , τα κούτσουρα απο το Σhίνα , χαρούπια , ελίε , το άλεσμα , το λιτριιδίε , τα χοριγοκάνινα . Νιε έμα αγροήχου τσε με έκει φαινούμενε ότσι έμα ο Κολοκοτρώνη . Με ένα σφυριχτέ έκει σταμακίχου ή´ τσινού.
Ένα αφρέ τράβημα απο το κακιστρόδεμα αρτσετέ να σhιούψει όκια έσα θέου .Νιε έμα αγροήχου τσε καμαρουτέ νιε έμα έγκου για πόκισμα 2-3 βολαί ταν αμέρα , τα βρύση του Πολίτα ή´ τα κηγάϊδα του Γιωργουλή . Τουρ όμορφοι παιδιτσοί μη χρόνου ο Αμερικάνο σε έκει ποίου ομορφούτεροι . Μετά απο κχάμποσοι χρόνου ο Αμερικάνο άε αφεγκικό , νιε αγοράτσε ο Αλευρόγιαννη . Το τσαινούρτση ση αφεγκικό νιε υπηρετήτσε πιστά ..
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *