ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Α  Ιωάννα ένει έχα τον όγο . Έτθε ξέρουντε τσι να ποίετε . 

Να νι Τσοινοποιήετε τσι άλλιου .. άϊντε μπράβο …….μ

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Παράστσι 19 του Οχτώμπρη 2018 Τσακωνοπαρέα μοι . 

Ο Άγιε Σπυρίδωνα τθο Σαπουνάτσι (12 του Δετσέμπρη ) πφι ένει τσαι το νεκροταφείε εχκίστε το 1690 τσαι έκει ο ενοριακό Άγιε ως το 1864.

Τότθε  εχκίστε ο Άγιε Κωσταγκή τσαι ένει από τότθε ο ενοριακό Αγιε . 

Τθου Μαντρανίε το 1999 τάνου τά χάματα του παλιού Αγίου εχκίστε ο Άγιε Αντρία ( 30 του Νοέμπρη .)  Τθαν Ανατολικά μερία πφι έκει  α Ακρόπολι του αρχαίου Τερού το σαμερινέ Κάστρη , είνει ακόνη ερικχούμενα τα ερείπια τα Δεσποίνη ( 15 Αγούστου ) τσαι κατά όπφουρ είνει αούντε εχκίστε το 1690 . Τθου Καμάρε με τα σκαψίματα πφι ενάτθαει ερέσταει τα ερείπια τ’ Άγιε Νικόα πφι εχκίστε το 1670 

Οι ανασκαφέ  ενάτθαει γιατσί ο  Λία Κότσινε ( Λέου) οράτσε τθο όνειρε σοι ένα Καόγερε λεκοτςhίχη πφι νι έκει αού να σκάψει σε έκεινη το μέρη . Όρπα ερέστε α εικόνα τσαι τα ερείπια του Αγίου γιά´κεινη εσταλίχτε ο τσαινούρτση δίπα ακριβώς από το παλιέ . Το κάμπο ο Άγιε Σωκήρα ( 6 του Αγούστου ) εχκίστε το 1912 , το 1999 νι εγκρενίαει τσαι εχκίστε τσαινούρτση τσαι ατσhίτερε  Άγιε .  Α Αγία Μαρίνα (17 Ιουλίου ) εχκίστε το 1989 τσαι ένει α νέα ενορία του Τερού .. 

Ο Άγιε Δηνήτρη εχκίστε το 1950 τθα μνήμη του Δήμου του 

Αλευρά  πφι εσκωτούτθε τον εμφύλιε … 

Αγάκη τσαι σhόμαση του καρδίε νιούμου . 

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

—————————————————— 

 Ο Άγιος  Σπυρίδωνας  στα  Σαπουνακέϊκα (12  Δεκεμβρίου  ) που είναι και το νεκροταφείο , εχτίστηκε  το 1690 και ήταν ο ενοριακός ναός εως το 1864. Τότε χτίστηκε ο Αγιος Κωσταντίνος και από τότε είναι  ο ενοριακος ναός  . Στην  Μαντρανιά το 1999 πάνω στα χαλάσματα του παλιού ναού εχτίστηκε ο Αγιος Αντρέας ( 30 του Νοεμβρίου ) . 

Στην Ανατολική πλευρά , που ήταν η Ακρόπολη του αρχαίου Τυρού , στο σημερινό Κάστρο , βρίσκονται ακόμη τα ερείπια της Παναγίας 

 ( 15 Αυγούστου ) και από τι λένε χτίστηκε το 1690. 

Στις Καμάρες με τα σκαψίματα που έγιναν βρέθηκαν τα ερείπια του Αγίου Νικολάου  που χτίστηκε το 1670. Οι ανασκαφές έγιναν διότι ο Ηλίας Κόκκινος (Λέος ) είδε στο όνειρο του ένα  καλόγερο ασπρομάλλη που  του έλεγε να σκάψει , σε εκείνο το σημείο . 

Εκεί βρέθηκε μια εικόνα και ερείπια του Αγίου γιαυτό στήθηκε  η

Καινούργια , δίπλα ακριβώς  από τα ερείπια του παλιού.. Στην παραλία ο Άγιος Σωτήρας  (6 Αυγούστου ) . Χτίστηκε γύρω στα 1912 , το 1999 και στα ερείπια του χτίστηκε μεγαλύτερος και ποιο ευρύχωρος ναός 

Η Αγία Μαρίνα ( 17 Ιουλίου )εχτίστηκε το 1989 και είναι η νέα ενορία του Τυρού .. Ο Αγιος  Δημήτρης χτίστηκε το 1950  σην μνήμη του Δήμου Αλευρά που σκοτώθηκε στον εμφύλιο ..

Αγάπη και ζεστασιά στις καρδιές σας . Καλό ξημέρωμα 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *