ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…

Παράστσι  18 του Γενάρη 2019 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

Τσακώνικα με το Πάνο διάλογο #9 . Του Πάνου Μαρνέρη . 

Έντενη ο κούε ντι βρε Λίαινα με ζουρλίε . 

Ε  τσι να νι ποίου να νι σκωτού ; 

Να μη νι σκωτούρε αλλά αναίμου νι τσαι κάνα κόκκαλε να σκωτούνει ταν ούρα σι …… 

Τσι έσει θέα να μ’ αλήερε ότσι ο ‘νει ταγίχα το κούε μοι . 

Τότθε τσι ένει έχου τσαι ο ‘ νει σταμακίχου το κχαουτέ ; 

Έτζε τσαι ρώτει νει … 

Ο ‘σει αούα μοι τσι έσει παριστάνα έδαρη ; τα κχαμπόσα ; 

Ααα αφού με έσει ρωτούα γιατσί ένει κχαούντου ο κούε ; Κούε ένει τσαι ένει κχαούντου … 

Τσαι α Γιωργού ένει έχα κούε , αλλά  το κακό του δικού ντι του τραχίλι   

ο ‘νει έχουντα ματαλημό . 

Ο ‘σει αούα , πφι ένει κχαούντου τσαι ο ‘νει ζυγούντα τσίπτα ;  

Βρε εζού ο ‘νει  έχα τσίπτα με το κούε εκιού έσει φταία. 

Νιε δεήτσερε ακατούσε από τα χαρουπία τσαι τάχα μι ότσι έσει έχα κούε ,  το  άραχλε ένει  κχαούντουντα μέρα νιούτθα για να νι νιάρε αλλά εκιού κουφούτθερε ,τσι ντε ένει φταίντα βρέ ; 

Τσι έσει θέα να ποίου να νι’έχου λιουτέ . 

Βρε άμα νι λιούρε θα  μαζούει  το νούρλε σι , θα νάρει τουρ εψιού 

σοι τσαι ο θα ξοικάξει κίσου σι , με ένταει  πφι ένει τραβήντουντα   .

ΚΑ ΣΥΝΤΑΧΙΝΑ ….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….  

……………… 

Αυτό το σκυλί σου βρε Λίαινα με τρέλλανε …

Ε και τι να κάνω να το σκοτώσω 

Να μη το σκωτώσεις αλλά πέτα του και κάνα κόκκαλο να σκοτώνει την ώρα του …… 

Τι θέλεις να μου πεις ότι δεν ταΐζω τον σκύλο μου ; 

Τότε τι έχει και δεν σταματάει το γάβγισμα ; 

Πήγαινε ρώτα τον .. 

Ααα δεν μου λές τι παριστάνεις τώρα ;  την καμπόση ;

Ααα αφού με ρωτάς γιατί γαβγίζει το σκυλί; Σκυλί είναι και γαβγίζει 

Και η Γιωργού έχει σκύλο , αλλά το κακό του δικού σου του τραχίλι 

δεν ξαναλέγετε .. 

Δεν λες που γαβγίζει και δεν πλησιάζει τίποτα ; 

Βρε εγώ δεν έχω τίποτα με τον σκύλο , εσυ φταίς . 

Τον έδεσες  κάτω από μια χαρουπιά και τάχα μου ότι έχεις σκύλο

Το άραχλο ( κακόμοιρο ,  αραχνιασμένο ) γαβγίζει νύχτα ημέρα για να το ακούσεις αλλά εσυ κουφάθηκες , τι σου φταίει βρέ … 

τι θέλεις να το έχω λυμένο . 

Βρε άμα το λύσεις θα βάλει την ουρά κάτω από τα σκέλη του , θα πάρει των ομματιών του και ούτε θα κοιτάξει πίσω με αυτά που τραβάει . 

Καλ πρωϊνό………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *