ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
Παράστση 17 του Νοέμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Φάτε όλοι τα βρεχτούρα , για να άβετε θερμίδε
τσε νιλήνετε τα γρούσα , δείτε νη χαρέ τσε ελπίδε …..

Νιε ‘μαει κχοντούκχουντε του χέρε νάμου ευλαβικά τζε μετά νιε ‘μαει χαπακούκχουντε σα λιμαστά . Έγκεινη έκει βάλσαμο τθα άϊδα νάμου στομαχάτζα . Ποίερ έκει νοιασκούμενε για του λαδουτοί χέρε , τσε του λαδίε τα ίιτα νάμου . Κάθε γουλία τσε νία ανακούφιση , κάθε γουλία τσε ένα δυναμωκικό χάπι γιομάκιου βιταμίνε τσε θερμίδε .
Όπφουρ έμαει τςhούντε έμαει περιεργασκουμένοι το τσι έκει γινούμενε γιούρε νάμου . Όπφου τα μηχανήματα , τα άραχλα τα κουραστά ζώα , αλλά τσε του χεροδενατοί ατςhοίποι.
Βρετθέ ως το κόκκαλε τσε λαδουτέ από τα τσιουφά ως τα νύχια
ο αγωγιάτα , έκει κουβαού τουρ ελίε απο του Τσέλε με δύου μουάρια πφι ση είγκιαει έχουντε φορεστέ δύου ατςhοί κουδούνε .
Εκει έγκου απο τσέα σε τσέα για να ποτσούνει τα μπλέβρια με τουρ ελίε τσε να αποσούτσει τουρ ακχού γιομάτοι αϊ …..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ. ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΗΝΕΤΕ .
ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ ΑΜΑ ΕΤΘΕ ΠΟΡΟΥΝΤΕ .
………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *