ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….
ΠΑΡΑΣΤΣΙ 16 ΤΟΥ Φλεβάρη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ….

Εκχοντούτσε τον όγο ση ο ‘νει πορού να αλήου . Το Παράστσι μπρι του Δέφτεροι Αποκρίσιε , ο Κίτσιο έκει έτοιμο . Με έκει περιμένου Σαμαρουτέ καοταγιστέ , ποκιστέ , φρεσκοκαλιγουτέ με τα χαϊμαλία ση , το κουδούνι ση , το στολιστέ κακίστρι ση τσε το κουβερκιούλι το σαμάρι για μακουσία .
Επεραήα τα  τα Σίο αφήκα κίσου μη το νεκροταφείε τσε με το Κίτσιο Άγκαμε τον ανήφορε τουρ Αναγανίε . Όσιου έμαει ανηφορίζουντε ο Κίτσιο έκει γινούμενε οκνέ τσε αργοκίνητε , Σάματσι ό ‘κει θέου να ποί έγκεινη το ταξίδι με γκανένα τρόπο . Απο τουρ αναγανίε αγναντεύα τον Άγιε Λίδι .
Σε πέντε μήνοι τάσου , έγκεινη το μέρη μ’ έκει νατέ πρεσιού αγαπητέ ,
με τουρ αθροίποι ση τσε του καθηγητέ μη τθο Γυμνάσιε …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ….
………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *