ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

—————-ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ——————-

Παράστσι 14 του Ιούνη (Σερικχή ) 2019 ….. Α Τσακωνοπαρέα 

Διάλογο #53 : Παππού εγγονέ : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Παππού κια έσι ; 

—Όρεγη ένι καρδία μι …

—κάτσα παππού ένι παρήα όρπα .. 

—Στάσου καμπτζί μι , του χέρε μι να κχρίσου τσαι ‘σούκα… 

—Τσι έσι  μαστορέγκου πάλι παππού ; 

—Να καμπτζί μι τα περατά εβδημά έμα  ζατέ  όρπα το βόρεινε μέρη τα Πετίβα τσαι ερέκα ένα λουμάτσι από μέλεγο . 

—Κια ένι α Πετίβα; 

— Ορή σιάτη μι άμα κιάσερε το ρυάτσι το Τσέρφο μετά από κάνα δύου χιλιόμετρα τα σhoβά ντι χέρα ένι ένα μονοπάκι , άμα νι άρερε ύστερα από γκανία διακοσιαρία μέτςhα το μέρη ένι λεγούμενε Πετίβα.   

—Τσαι τσι θα νι ποίερε παππού το λουμάτσι . 

—Μα θα νι γιουρήσου μαγγούρα καρδία μι … 

—Ναι παππού ο θα μι δενάτσερε πφου νι έσι γιουρίζου ; 

—Ακο λέει ο θα ντι δενάτσου ; 

—Πότε θα νι ποίερε παππού ; 

—Σε γκάνα δύου αμέρε σιάτη μι , θα ντ’αλήου να μόλερε . Ο ‘σι αούα μι αποφασίερε   τσι θα ναθήρε;

—Όχι ακόνη παππού .. 

—Τσι έσι αντεχουμένα σιάτη μι ;

—Ξοίκα παππού εζού ένι θέα να ναθού  Γιατρίνα , αλλά τσαι Δασκά… 

—Τσαι που θα σι ποίερε τσαι τα δύου σιάτη μι . 

—Βρε παππού μι ‘νι αρέσουντα να μαθαίνου γράμματα τα μιτσιούλικα καμπτζιούλια . 

—Επέκα εζού όχι καμπτζί μι ; 

Καλε ξημέρουμα τθα Τσακωνοπαρέα τσαι σε όλε το κόσμο …

—————- ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ————————

——————————————————————

—Παππού που είσαι ; 

—Εδώ είμαι καρδιά μου …

—Κάθησε παππού θα έρθω εκεί . 

—Στάσου παιδί μου τα χέρια μου να πλύνω και έφτασα .. 

—Τι μαστορεύεις πάλι παππού ; 

—Να παιδί μου την περασμένη εβδομάδα είχα πάει στην Πετίβα και εκεί στο βόρεινο μέρος ευρήκα αυτό το λουμάκι (λείο  βλαστάρι χωρίς ρόζους ) , από μέλεγο .. 

—Που είναι η Πετίβα παππού ; 

—Κοίτα άμα πάρεις την ρεμματιά του Τσέρφου , μετά από δύο χιλιόμετρα περίπου στα αριστερά είναι ένα μονοπάτι , άμα το πάρεις μετά από καμμιά 200ρια μέτρα το μέρος λέγεται Πετίβα .

—Και τι θα το κάνεις παππού το λουμάκι ; 

—Μα θα το γυρίσω μαγγούρα καρδιά μου … 

—Ναιαιαι παππού ; Δεν θα μου δείξεις πως την γυρίζεις παππού ;

—Ακο λέει δεν θα σου δείξω ;

—Πότε θα το κάνεις παππού ;

—Σε κάνα δυό ημέρες θα σου πώ να ‘ρθεις . Δεν μου λές αποφάσισες τι θα γίνεις ;

—Όχι ακόμα παππού …

—Τι περιμένεις κορίτσι μου;

—Κοίτα παππού εγώ θέλω να γίνω Γιατρίνα αλλά και δασκάλα.. 

—Και πως θα τά κάνεις και τα δύο ;

—Βρε παππού μου αρέσει να μαθένω γράμματα στα μικρά παιδάκια .

—Είπα εγώ όχι παιδί μου ;;;;;;;

Καλό ξημέρωμα στην Τσακωνοπαρέα και σε όλο το κόσμο …. 

————— ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *