ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Παράστσι 14 του Δετσέμπρη 2018

……Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥ ΝΕΟΙ…..# 83  

………ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο ………

Αγκραΐτςhια= μαγγούρα 

Ο τσείε μοι ο Στράτη ο Μαρνέρη έκει φκιάνου όμορφοι αγκραΐτςhε

Ο θείος μου ο Στράτης ο Μαρνέρης έφτιαχνε όμορφες  μαγγούρες 

Έκει έχου παρτέ τα τέχρα από ταν αφέγκη σοι το παππού το Λία 

Είχε πάρει την τέχνη από τον πατέρα του τον παππού τον Ηλία .

Γρία ξεκρεμάητσε τά αγκραΐτςhια να ζάου να κίου γκάνα καφέ 

Γριά ( γυναίκα ) ξεκρέμασε την μαγκούρα να πάω να πιώ κάνα καφέ. 

Ο ‘σει αού μοι βρε γέρου μπάρτσε , κοφτοί είνει οι χέρε ντοι ; 

Δεν μου λές βρε γέρο ( άντρα ) μπάρτσε ( ασπρόμαυρο χρώμα  στα γίδια ιδίως ) κομμένα είναι τα χέρια σου ….. 

Ορεί έδαρη τα γεράματα εμπαλήτσερε γρούσα από ότσι ένει ορού = 

Κοίτα τώρα στα γεράματα έβγαλες γλώσσα από τι βλέπω . 

Όρα μη ντι φοζατθού = κοίτα μη σε φοβηθώ 

Έσει έχα όρεξη οπφουρ ένει δενάχουντα… = 

Έχεις όρεξη από ότι δείχνει . 

Να βρέ γέρου γκρινιάρη να άρε νι , αφού ντ’ ένει αγαπούα βρε κούγιελε… = 

Να βρε γέρο γκρινιάρη να πάρτην ,αφού σ’ αγαπάω βρε ξεμωραμένε .

Άμα ένει να μη μπάλερε τ’ άντερα να μη λείπει .

Άμα είναι να μου βγάλεις τα άντερα να μου λείπει .

Καλέ ξημέρουμα  κολλέγοι μοι , καλοί γιορτέ σε όλοι νάμου ….  

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *